Vesienhoidon suunnittelu ja yhteistyö - Etelä-Savo

Tavoitteena vesien hyvä tila

Vesienhoidon tavoitteena on saavuttaa jokien, järvien ja rannikkovesien sekä pohjavesien hyvä tila sekä samalla estää erinomaisessa tai hyvässä tilassa olevien vesien heikkeneminen. Vesienhoidon suunnittelu toteutetaan vuorovaikutuksessa vesien käyttäjien ja kansalaisten kanssa. Etelä-Savon keskeisistä vesien käyttäjistä ja muista toimijoista on koottu yhteistyöryhmä, joka osallistuu vesienhoidon suunnitteluun.

Etelä-Savo sijaitsee Vuoksen ja Kymijoen-Suomenlahden vesienhoitoalueilla. Noin kaksi kolmasosaa maakunnan pinta-alasta kuuluu Vuoksen vesienhoitoalueeseen. Etelä-Savon ELY-keskus huolehtii vastuuviranomaisena toimialueellaan vesienhoitolain mukaisista tehtävistä. Niitä ovat muun muassa pinta- ja pohjavesien ominaispiirteiden selvittäminen ja ihmisvaikutusten arviointi, tilan seuranta, vesien tilaluokittelu sekä vesienhoidon suunnittelu ja yhteistyö. Etelä-Savon ELY-keskus vastaa myös Vuoksen vesienhoitoalueen toiminnan koordinoinnista.

Vesienhoitosuunnitelmat ja toimenpideohjelma

Vesienhoitosuunnitelmat tehdään vesienhoitoalueittain. Etelä-Savo kuuluu Vuoksen ja Kymijoen-Suomenlahden vesienhoitoalueisiin. Vesienhoidon suunnittelu etenee kuuden vuoden jaksoissa ja se toteutetaan laajassa yhteistyössä ja eri tahoja kuullaan useissa vaiheissa suunnittelua. Valtioneuvosto hyväksyi 16.12.2021 vesienhoitosuunnitelmat vuosiksi 2022-2027.

Vesienhoitosuunnitelmien lisäksi Etelä-Savoon on laadittu pinta- ja pohjavesien hoidon toimenpideohjelma. Toimenpideohjelma on voimassa vuosille 2022-2027.

Vesienhoitoalueet Etelä-Savon ELY-keskuksen toimialueella
© Kuva: Etelä-Savon ELY-keskus

Lisätietoja

  • Johtava asiantuntija Juho Kotanen, p. 029 502 4192, etunimi.sukunimi@ely-keskus.fi
  • Vesistöasiantuntija Liisa Muuri, p. 029 502 4029, etunimi.sukunimi@ely-keskus.fi
    • Sijaisena vesistöasiantuntija Toni Roiha (4.1-30.4.2022), p. 029 502 4836
Julkaistu 1.10.2013 klo 12.12, päivitetty 17.12.2021 klo 13.27