Hyppää sisältöön

Vesienhoidon suunnittelu ja yhteistyö - Etelä-Savo

Ehdota vesistökunnostuskohdetta!

Onko lähijärvesi huonossa kunnossa ja kiinnostaako vesistökunnostus? Nyt on mahdollisuus vaikuttaa vesiensuojeluun ja -hoitoon! Vastaa tähän kyselyyn vapaamuotoisesti ja omin sanoin. Käymme läpi jokaisen idean ja ne huomioidaan parhaillaan laadittavissa kalatalousaluekohtaisissa vesienhoidon yleissuunnitelmissa. Kyselyyn voi vastata verkkolomakkeella 30.9.2020 asti.

Vaikuta vesiin!

Koko Suomen kattavat vesienhoitosuunnitelmat vuoteen 2021 hyväksyttiin valtioneuvostossa vuoden 2015 lopussa. Nyt vesienhoitosuunnitelmat päivitetään vuosia 2022-2027 varten. Suunnittelun työohjelmasta ja vesienhoitoalueen keskeisistä kysymyksistä sekä vesienhoitosuunnitelmaan liittyvän ympäristöselostuksen laadinnasta kuultiin 8.1.2018-9.7.2018. Kuulemisessa saatu palaute otetaan huomioon suunnitelman päivittämisessä.

Tavoitteena vesien hyvä tila

Vesienhoidon tavoitteena on saavuttaa jokien, järvien ja rannikkovesien sekä pohjavesien hyvä tila sekä samalla estää erinomaisessa tai hyvässä tilassa olevien vesien heikkeneminen. Vesienhoidon suunnittelu toteutetaan vuorovaikutuksessa vesien käyttäjien ja kansalaisten kanssa. Etelä-Savon keskeisistä vesien käyttäjistä ja muista toimijoista on koottu yhteistyöryhmä, joka osallistuu vesienhoidon suunnitteluun.

Etelä-Savo sijaitsee Vuoksen ja Kymijoen-Suomenlahden vesienhoitoalueilla. Noin kaksi kolmasosaa maakunnan pinta-alasta kuuluu Vuoksen vesienhoitoalueeseen. Etelä-Savon ELY-keskus huolehtii vastuuviranomaisena toimialueellaan vesienhoitolain mukaisista tehtävistä. Niitä ovat muun muassa pinta- ja pohjavesien ominaispiirteiden selvittäminen ja ihmisvaikutusten arviointi, tilan seuranta, vesien tilaluokittelu sekä vesienhoidon suunnittelu ja yhteistyö. Etelä-Savon ELY-keskus vastaa myös Vuoksen vesienhoitoalueen toiminnan koordinoinnista.

Vesienhoitosuunnitelmat ja toimenpideohjelma

Vesienhoitosuunnitelmat tehdään vesienhoitoalueittain. Etelä-Savo kuuluu Vuoksen ja Kymijoen-Suomenlahden vesienhoitoalueisiin. Vesienhoidon suunnittelu etenee kuuden vuoden jaksoissa ja se toteutetaan laajassa yhteistyössä ja eri tahoja kuullaan useissa vaiheissa suunnittelua. Valtioneuvosto hyväksyi vesienhoitosuunnitelmat 3.12.2015.

Vesienhoitosuunnitelmien lisäksi Etelä-Savoon on laadittu pinta- ja pohjavesien hoidon toimenpideohjelma. Toimenpideohjelma on voimassa vuoteen 2021.

Etelä-Savon kunnat ja vesienhoitoaluerajat

Lisätietoja

  • Johtava asiantuntija Pertti Manninen, p. 029 502 4209, etunimi.sukunimi@ely-keskus.fi
  • Vesienhoidon asiantuntija Juho Kotanen, p. 029 502 4192, etunimi.sukunimi@ely-keskus.fi
Julkaistu 1.10.2013 klo 12.12, päivitetty 17.7.2020 klo 13.40