Toimenpideohjelmat ja toimenpiteiden toteutus Etelä-Savossa

Toimenpideohjelmien tavoitteena on saattaa pinta- ja pohjavedet hyvään tilaan. Ohjelmat sisältävät tietoa vesistöjen tilasta ja kuormituksesta. Lisäksi ohjelmissa on arvioitu toimenpiteet vesien hyvän tilan saavuttamiseksi ja säilyttämiseksi. Ohjelmissa on myös esitetty jatkoaikaa niille vesistöille, joita ei nykyisin menetelmin voida saattaa hyvään tilaan vuoteen 2021 mennessä.

Toimenpideohjelmat on valmisteltu yhteistyössä alueen vesienhoidon yhteistyöryhmän kanssa. Etelä-Savon vesienhoidon toimenpideohjelma 2015-2021 sisältää sekä pinta- että pohjavedet:

Toimenpideohjelma ja toimenpiteiden toteutus Etelä-Savossa 2010-2015

Edellisen vesienhoitokauden aikana voimassa olivat oheiset toimenpideohjelmat. Lisäksi Etelä-Savon ELY-keskus laati yhdessä vesienhoidon yhteistyöryhmän kanssa vuonna 2011 alueelliset toteutusohjelmat vesienhoidon toimenpiteiden toteuttamiseksi Etelä-Savossa. Toteutusohjelmissa täsmennettiin toimenpiteiden toteutuksen vastuutahoja, aikataulua ja rahoitusta.

Julkaistu 1.10.2013 klo 12.18, päivitetty 28.1.2016 klo 9.21