Osallistuminen vesienhoitoon Etelä-Savossa

Yhteistyöryhmässä käsitellään vesiensuojelun tavoitteita ja toimenpiteitä

Vesienhoidon suunnittelun yhtenä tavoitteena on turvata kansalaisten vaikutusmahdollisuudet ja osallistuminen. Etelä-Savossa toimii vesienhoitolain mukainen yhteistyöryhmä, joka koostuu keskeisistä vesien hoitoon ja käyttöön liittyvistä toimijoista maakunnan alueella. Ryhmään kuuluu muun muassa kuntien, valtion aluehallinnon, maanomistajien, elinkeinojen, asiantuntijatahojen ja muiden intressiryhmien edustajia.

Yhteistyöryhmä osallistuu vesienhoitosuunnitelman valmisteluun maakunnan alueella sekä seuraa vesienhoitosuunnitelmien ja toimenpideohjelmien toteutumista. Jäsenet toimivat yhteydessä taustatahojensa ja yhteistyöryhmän välillä. Keskeistä on saavuttaa yhteisymmärrys tärkeimmistä maakunnan vesienhoidon ongelmista ja niiden ratkaisukeinoista.

Etelä-Savon vesien- ja merenhoidon yhteistyöryhmän kokoonpano 2021-2023

Yhteistyöryhmän kokousten pöytäkirjat

Alueelliset toimintaryhmät edistävät vesienhoitoa Etelä-Savossa

Etelä-Savoon on perustettu alueellisia vesienhoidon toimintaryhmiä, jotka koostuvat keskeisistä vesien käyttäjistä ja vesien tilaan vaikuttavista toimijoista. Ryhmät edistävät kohdealueilla vesienhoidon toimenpiteiden toteutumista eri tavoin. Toimintaryhmillä on itsenäinen toimivalta alueilla ja ne tekevät määräajoin toimintasuunnitelmat. Ryhmien rooli on neuvoa antava eivätkä ne voi tehdä viranomaisia tai yksittäisiä toimijoita sitovia päätöksiä. Maakunnallinen vesienhoidon yhteistyöryhmä seuraa vesienhoitosuunnitelmien ja toimenpideohjelmien toteutumista sekä seudullisten ryhmien toimintaa.

Seudullisten toimintaryhmien omat verkkosivut löytyvät linkkipalstalta sivun oikeasta reunasta.

Jokainen voi osallistua vesienhoitoon

Kaikkien kansalaisten kannattaa osallistua vesiensuojelutyöhön, koska vesien tila koskettaa meitä kaikkia. Kansalaisille on tarjolla ajankohtaista alueellista ja valtakunnallista tietoa vesien hoidosta ymparisto.fi -verkkopalvelussa.

Julkaistu 1.10.2013 klo 12.17, päivitetty 11.4.2022 klo 12.51