Osallistuminen vesienhoitoon Etelä-Savossa

Yhteistyöryhmässä käsitellään vesiensuojelun tavoitteita ja toimenpiteitä

Vesienhoidon keskeisenä päämääränä on turvata kansalaisten vaikutusmahdollisuudet ja osallistuminen. Etelä-Savossa toimii vesien- ja merenhoitolain mukainen yhteistyöryhmä, joka koostuu keskeisistä vesien hoitoon ja käyttöön liittyvistä toimijoista maakunnan alueella. Ryhmän jäsenet koostuvat muun muassa kuntien, valtion aluehallinnon, maanomistajien, elinkeinojen, asiantuntijatahojen ja muiden intressiryhmien edustajista. Ryhmä osallistuu vesienhoitosuunnitelman valmisteluun maakunnan alueella. Jäsenet toimivat yhteydessä taustatahojensa ja yhteistyöryhmän välillä. Pyrkimyksenä on saavuttaa yhteisymmärrys tärkeimmistä maakunnan vesienhoidon ongelmista ja niiden ratkaisukeinoista.

 

Etelä-Savon vesien- ja merenhoidon yhteistyöryhmän kokoonpano 2016-2018

 

Yhteistyöryhmän kokousten pöytäkirjat

 

2018

2017

2016

2015

2014

2013

2012

2011

2010

 

Alueelliset toimintaryhmät edistävät vesienhoitoa Etelä-Savossa

Vesienhoidon toimenpiteiden täytäntöönpanoa varten Etelä-Savoon on perustettu seudullisia toimintaryhmiä. Ryhmät edistävät kohdealueilla vesienhoidon toimenpiteiden toteutumista eri tavoin. Ne koostuvat keskeisistä vesien käyttäjistä ja vesien tilaan vaikuttavista toimijoista. Ryhmissä käsitellään sekä pinta- että pohjavesiin liittyviä asioita.

Toimintaryhmillä on itsenäinen toimivalta alueilla ja ne tekevät määräajoin toimintasuunnitelmat. Ryhmien rooli on neuvoa antava eivätkä ne voi tehdä viranomaisia tai yksittäisiä toimijoita sitovia päätöksiä. Vesienhoitokaudelle 2010-2015 asetettu maakunnallinen vesienhoidon yhteistyöryhmä seuraa vesienhoitosuunnitelmien ja toimenpideohjelmien toteutumista sekä seudullisten ryhmien toimintaa.

Seudullisten toimintaryhmien omat verkkosivut löytyvät linkkipalstalta sivun oikeasta reunasta.

Jokainen voi osallistua vesienhoitoon

Kaikkien kansalaisten kannattaa osallistua vesiensuojelutyöhön, koska vesien tila koskettaa meitä kaikkia. Kansalaisille on tarjolla ajankohtaista alueellista ja valtakunnallista tietoa vesien hoidosta ymparisto.fi -verkkopalvelussa.

kalamarkkinat_lev400.jpg
Mikkelin kalamarkkinat vuonna 2005. © Etelä-Savon ELY-keskus

 

Julkaistu 1.10.2013 klo 12.17, päivitetty 19.2.2019 klo 10.56