Vesien- ja merenhoidon yhteistyöryhmä

Etelä-Pohjanmaalla, Pohjanmaalla ja Keski-Pohjanmaalla toimii vesienhoitolain mukainen yhteistyöryhmä, joka koostuu keskeisistä vesien hoitoon ja käyttöön liittyvistä toimijoista maakuntien alueella. Jäsenet toimivat yhteydessä taustatahojensa ja yhteistyöryhmän välillä. Pyrkimyksenä on saavuttaa yhteisymmärrys tärkeimmistä maakuntien vesienhoidon ongelmista ja niiden ratkaisukeinoista.

Yhteistyöryhmän tehtävät

  • käsitellä omalta osaltaan vesienhoitosuunnitelmaa sekä alueen toimenpideohjelmia varten laaditut selvitykset sekä ottaa niihin kantaa

  • osallistua vesienhoitosuunnitelman toimenpanon ohjaukseen kolmen maakunnan alueella

  • tehdä Etelä-Pohjanmaan ELY-keskukselle ehdotuksia vesienhoidon tavoitteista

  • seurata, arvioida ja ennakoida vesien käyttöä, suojelua ja tilaa sekä näiden kehitystä alueella

Nykyisen yhteistyöryhmän toimikausi on 2016-2018. Alueen ensimmäinen vesienhoidon yhteistyöryhmä aloitti vuonna 2005.

Yhteistyöryhmän kokoukset ja kokouspöytäkirjat

2015

2014

2013

2012

2011

2010

Kesäheinät
Kuva: Viktoria Bäckström

Julkaistu 1.11.2013 klo 0.00, päivitetty 16.5.2019 klo 10.54