Vesien- ja merenhoidon yhteistyöryhmä

Etelä-Pohjanmaalla, Pohjanmaalla ja Keski-Pohjanmaalla toimii vesienhoitolain mukainen yhteistyöryhmä, joka koostuu keskeisistä vesien hoitoon ja käyttöön liittyvistä toimijoista maakuntien alueella. Jäsenet toimivat yhteydessä taustatahojensa ja yhteistyöryhmän välillä. Pyrkimyksenä on saavuttaa yhteisymmärrys tärkeimmistä maakuntien vesienhoidon ongelmista ja niiden ratkaisukeinoista.

Yhteistyöryhmän tehtävät

  • käsitellä omalta osaltaan vesienhoitosuunnitelmaa sekä alueen toimenpideohjelmia varten laaditut selvitykset sekä ottaa niihin kantaa

  • osallistua vesienhoitosuunnitelman toimenpanon ohjaukseen kolmen maakunnan alueella

  • tehdä Etelä-Pohjanmaan ELY-keskukselle ehdotuksia vesienhoidon tavoitteista

  • seurata, arvioida ja ennakoida vesien käyttöä, suojelua ja tilaa sekä näiden kehitystä alueella.

Nykyisen yhteistyöryhmän toimikausi on 2021-2023. Alueen ensimmäinen vesienhoidon yhteistyöryhmä aloitti vuonna 2005.

Yhteistyöryhmän kokoukset ja kokouspöytäkirjat

2021

2020

2019

2018

2017

2016

2015

2014

2013

2012

2011

2010

Kesäheinät
Kuva: Viktoria Bäckström

Julkaistu 1.11.2013 klo 0.00, päivitetty 4.5.2021 klo 12.32