Toimenpideohjelmat ja toimenpiteiden toteutus - Etelä-Pohjanmaa, Pohjanmaa ja Keski-Pohjanmaa

Ehdotus Etelä-Pohjanmaan, Pohjanmaan ja Keski-Pohjanmaan vesienhoidon toimenpideohjelmaksi vuosille 2022-2027

Kuulemiset  vesienhoitosuunnitelmien, merenhoidon toimenpideohjelman ja tulvariskien hallintasuunnitelmien ehdotuksista ovat päättyneet 14.5.2021.

Vesienhoidon tavoitteena on parantaa ja ylläpitää vesiemme tilaa.Vesienhoitosuunnitelma on kooste alueellisista toimenpideohjelmista, joissa käsitellään vesiemme tilaa, tavoitteita ja toimenpiteitä alueellisesti. Tästä alta löydät luonnoksen Etelä-Pohjanmaan, Pohjanmaan ja Keski-Pohjanmaan toimenpideohjelmasta. Tarkempaa tietoa vesiemme tilasta, tavoitteista ja toimenpiteistä löydät:

Voimassa olevat toimenpideohjelmat vuosille 2016-2021

Toimenpideohjelmien tavoitteena on saattaa pinta- ja pohjavedet hyvään tilaan. Ohjelmat sisältävät tietoa vesistöjen tilasta ja kuormituksesta. Lisäksi ohjelmissa on arvioitu toimenpiteet vesien hyvän tilan saavuttamiseksi ja säilyttämiseksi. Ohjelmissa on myös esitetty jatkoaikaa niille vesistöille, joita ei nykyisin menetelmin voida saattaa hyvään tilaan vuoteen 2021 mennessä.

Toimenpideohjelmat on valmisteltu alueen vesienhoidon yhteistyöryhmän kanssa. Etelä-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen alueella on tehty 10 vesienhoidon toimenpideohjelmaa vuosille 2016-2021:

Toimenpideohjelmat ja toimenpiteiden toteutus Etelä-Pohjanmaalla, Pohjanmaalla ja Keski-Pohjanmaalla 2010-2015

Edellisen vesienhoitokauden aikana voimassa olivat oheiset toimenpideohjelmat.

 

Kivikasa

 

Julkaistu 17.5.2021 klo 10.13, päivitetty 17.5.2021 klo 10.14