Hyppää sisältöön

Suomalais-norjalainen rajavesistökomissio

Norsk-Finsk grensevassdragskommisjon
Norgga-suoma rádjacázádatkommisuvdna

Suomalais-norjalainen rajavesistökomissio on Suomen ja Norjan hallitusten välinen yhteistyö- ja yhteyselin, joka perustuu maiden väliseen sopimukseen. Sen tehtävänä on mm. tehdä aloitteita ja antaa suosituksia asioista, jotka koskevat Suomen ja Norjan rajavesistöjen tilaa, veden laadun seurantaa, kalastusta sekä säännöstelyä ja rakentamista, jonka vaikutukset ilmenevät vesistöissä. Komission toimialuetta ovat maiden rajalla olevat vesistöt, sekä vesistöalueet, joihin rajavesistöt kuuluvat.

Sopimuksen täytäntöönpanon hallinnollisista tehtävistä vastaavat Suomen ja Norjan ympäristöministeriöt. Suomen osapuolen sihteeristönä toimii Lapin elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus ja Norjan sihteeristönä Finnmarkin lääninhallituksen ympäristönsuojeluosasto (Fylkesmannen i Finnmark Miljövernavdelingen).  Komissiossa on edustajat Suomen ja Norjan ympäristöhallinnoista sekä alueen kunnista. Lisäksi kokouksissa kuullaan asiantuntijoita. Murmanskin alueellisen ympäristöviranomaisen edustajat ovat mukana Paatsjoen vesistöä koskevassa yhteistyössä. Komissio kokoontuu vähintään kerran vuodessa.

Kokouspöytäkirjat ja suositukset 2010 lähtien

Commission's internet service in English

Julkaistu 17.2.2014 klo 14.46, päivitetty 13.10.2020 klo 9.43
Julkaisija: