Tuusulan pohjavesialueet

Kartta Tuusulan pohjavesialueista   (paikkatietoikkuna.fi)

Tällä sivulla on esitetty Tuusulan pohjavesialueet. Linkki vie paikkatietoikkunan karttasivulle, josta kohteen valitsemalla saa siitä lisätietoa. Pohjavesialue muodostuu itse pohjavesialueen rajasta sekä pohjaveden muodostumisalueen rajasta. Uloin raja on pohjavesialueen raja, sisempi raja osoittaa muodostumisaluetta. Yhdellä pohjavesialueella voi olla yksi tai useampia muodostumisalueita.

Alueluokka 1: Vedenhankintaa varten tärkeä pohjavesialue

Numero

Alueen nimi

Kokonaispinta-ala [km2]

Muodostumisalueen pinta-ala [km2]

Kokonaisantoisuus [m3/d]

0185801 A

Hyrylä

3,7

3,25

2600

0185801 B

Hyrylä

0,46

0,35

300

0185802 A

Mätäkivi

1,21

0,9

1100

0185802 B

Mätäkivi

2,97

1,55

3000

0185803

Rusutjärvi

2,96

1,66

10000

0185804

Kellokoski

0,28

0,03

600

0185805

Siippoo

1,34

0,81

600

0185807

Lahela

3,66

1,39

1300

0185851

Jäniksenlinna

3,17

2,03

20000

 

Alueluokka 1E: Vedenhankintaa varten tärkeä pohjavesialue, jonka pohjavedestä pintavesi- tai maaekosysteemi on suoraan riippuvainen

Numero

Alueen nimi

Kokonaispinta-ala [km2]

Muodostumisalueen pinta-ala [km2]

Kokonaisantoisuus [m3/d]

0185806

Kaikula

0,59

0,38

800

         0185852

Santakoski

  3,26

    1,17

   1000

 

Alueluokka 2: Muu vedenhankintakäyttöön soveltuva pohjavesialue

Numero

Alueen nimi

Kokonaispinta-ala [km2]

Muodostumisalueen pinta-ala [km2]

Kokonaisantoisuus [m3/d]

0185808

Ruotsinkylä

0,83

-

800

0185811

Palaneenmäki

0,89

0,22

180

0185812

Vähä-Muori

   0,14

-

-

0185854

Takoja

   0,37

-

    250

 

Julkaistu 17.1.2014 klo 10.36, päivitetty 29.5.2019 klo 10.51

Julkaisija: