Hyppää sisältöön

Pohjavesialueet - Pohjois-Savo

Pohjois-Savossa on 162 luokiteltua pohjavesialuetta, joista vedenhankinnan kannalta tärkeitä (1-luokka) on kaikkiaan 98 kappaletta ja vedenhankintakäyttöön soveltuvia (2-luokka) 62 kappaletta. E-luokkaan kuuluu 35 pohjavesialuetta (1E-, 2E- ja E-luokat). Käyttökelpoiset pohjavesivarat maakunnan alueella ovat jo pääosin käytössä.

Alla olevasta liitekartasta käy ilmi pohjavesialueiden sijoittuminen maakunnan alueella. Tarkemmat tiedot pohjavesialueista löytyvät ympäristöhallinnon Avoimet ympäristötietojärjestelmät-palvelusta (ks. linkki oikealla palstalla)

Pohjois-Savon pohjavesialueiden sijoittuminen (pdf, 1 Mt)

Pohjavesialueiden luokitus

Pohjois-Savon pohjavesialueet on luokiteltu uudelleen vuosina 2017-2019. Luokitus perustuu vesienhoidon ja merenhoidon järjestämisestä annettuun lakiin, jonka mukaisesti ELY-keskus luokittelee pohjavesialueet vedenhankintakäyttöön soveltuvuuden sekä suojelutarpeen perusteella. Myös pohjavesialueiden rajauksiin on tehty samassa yhteydessä tarkastuksia. Pohjois-Savossa rajausmuutokset koskivat pääasiassa niitä pohjavesialueita, joilta on saatu uutta ja tarkempaa tietoa esimerkiksi geologisen rakennetutkimuksen kautta. Rajausmuutoksia voidaan toteuttaa jatkossakin, mikäli pohjavesialueelta saadaan uutta ja tarkempaa tietoa pohjaveden muodostumisesta.

Pohjavesien luokituksesta kuullaan kuntalaisia

Pohjavesialueiden rajauksista ja luokituksista kuullaan kuntalaisia ja muita asianosaisia. Kuulemisessa pohjavesialueisiin liittyvät asiakirjat pidetään kunnassa nähtävillä ja niistä on mahdollista esittää mielipiteensä ja mahdollisia lisätietoja vähintään 30 päivän ajan. ELY-keskus myös pyytää lausunnot pohjavesialueen sijaintikunnalta, maakunnan liitolta, vesihuoltolaitoksilta sekä niiltä kunnilta, joiden vedenhankintaan tai maankäyttöön pohjavesialueen rajauksella tai luokituksella voi olla vaikutusta. Kuulemisten jälkeen pohjavesialueiden tiedot päivitetään ympäristöhallinnon pohjavesitietojärjestelmään (POVET). Pohjavesialueiden kartat päivitetään ympäristöhallinnon pohjavesialuepaikkatietokantaan.

 

Luokitusten ja rajausten päivittämiseen liittyvä kuulemisaineisto

Kuuleminen 2019

Päivitetyt pohjavesialueiden luokat ja rajaukset

Yhteenveto lausunnoista ja kannanotoista sekä niitä koskevista vastineista

Keitele

Kuopio

Leppävirta

Pielavesi

Rautalampi

Suonenjoki

Tervo

Tuusniemi

Varkaus

Vesanto

Kuuleminen 2018

Päivitetyt pohjavesialueiden luokat ja rajaukset

Yhteenveto lausunnoista ja kannanotoista sekä niitä koskevista vastineista

Iisalmi

Kaavi

Kiuruvesi

Lapinlahti

Rautavaara

Siilinjärvi

Sonkajärvi

Tuusniemi

Vieremä

Lähteet:

Pohjavesialueet - opas määrittämiseen, luokitukseen ja suojelusuunnitelmien laadintaan. 2018. Ympäristöministeriö

Peltosalmi-Ohenmäki pohjavesialueen geologinen rakenneselvitys ja pohjaveden virtausmalli. GTK:n arkistoraportit. Geologian tutkimuskeskus (pdf, 46,6 MB)

Haminamäki-Humpin pohjavesialueen geologinen rakennetutkimus ja pohjavesien virtausmallinnus Lapinlahdella (pdf, 41,5 MB)

Pohjois-Savon PaMa -hanke, Pohjavedenpinnan alaisten maa-ainesten tutkimus kahdeksalla harjukohteella Pohjois-Savon alueella. Geologian tutkimuskeskus, Itä-Suomen yksikkö, Kuopio (pdf, 1,6 Mt)

Luontoselvitys. Lapinlahden kirkonkylän osayleiskaavan päivittäminen
FCG Suunnittelu ja Tekniikka OY (pdf, 6,2 Mt)
Liitekartta Luontokohteet (pdf, 569 kt)

Pohjavedensuojelun ja kiviaineshuollon yhteensovittaminen: Pohjois-Savon loppuraportti. Pohjois-Savon ympäristökeskuksen raportteja 4/2007 (pdf, 5,8 Mt)

Siilinjärven Harjamäki-Kasurilan ja Jälänniemen pohjavesialueiden geologinen rakennetutkimus ja pohjaveden virtausmallinnus.
Geologian tutkimuskeskus (pdf, 141,5 MB)

Siilinjärven Kärängänmäen pohjavesialueen geologinen rakennetutkimus.
Geologian tutkimuskeskus
(pdf, 5,4 Mt)

Tuusjärven pohjavesialueen geologinen rakenneselvitys ja pohjaveden virtausmalli. GTK:n arkistoraportit. Geologian tutkimuskeskus (pdf, 91,24 MB)

 

 

Lisätietoja:

Geologi Jussi Aalto, puh 0295 026 776, etunimi.sukunimi@ely-keskus.fi

 

 

Julkaistu 29.10.2015 klo 9.55, päivitetty 24.5.2019 klo 13.46

Aihealue: