Hyppää sisältöön

Pohjavesialueet - Pohjois-Karjala

Raesärkät
Harju Raesärkkien pohjavesialueella Nurmeksessa (Raesärkkien Natura-alue). © Mika Huttunen, Pohjois-Karjalan ELY-keskus, 8.10.2018

 

 

 

 

Pohjois-Karjalassa pohjavettä on runsaasti ja veden hankinta perustuu täysin pohjaveteen.
Pohjavesialueet sijoittuvat pääosin II Salpausselkään ja siihen liittyviin sauma- ja harjumuodostumiin. Pohjois-Karjalan eteläosassa on runsaasti laajoja hiekka- ja soramuodostumia ja pohjavettä on runsaasti, mutta pohjoisosassa muodostumat ovat kapea-alaisia ja niitä on vähän. Yhdyskuntien vedenhankinnan kannalta pohjavettä on koko Pohjois-Karjalan alueella kuitenkin riittävästi. Pohjois-Karjalassa on 333 luokiteltua pohjavesialuetta.

Pohjavesialueiden luokitus- ja rajausmuutokset

Pohjois-Karjalan ELY-keskus tarkisti maakunnan kaikkien pohjavesialueiden luokitukset ja rajaukset lainsäädännössä tapahtuneiden muutoksien vuoksi vuosien 2017–2020 aikana.

Yhteenvedot kuulemispalautteista sekä vastineet

Lisätietoja:

Pohjavesialueet kartalla

Kunnan nimeä klikkaamalla pääsee tutustumaan ko. kunnan pohjavesialueisiin Paikkatietoikkuna-karttapalvelussa. Karttaa voi liikuttaa ja tarkentaa. Pohjavesialueille on määritelty esitysmittakaavat Paikkatietoikkunan karttaikkunassa. Tämä johtaa siihen, että zoomatessa karttaa tätä pienempään mittakaavaan pohjavesialuerajat häviävät karttaikkunasta.

Tarkempia tietoja kustakin pohjavesialueesta saa klikkaamalla karttaa ko. pohjavesialueen kohdalta. Karttaikkunan alareunasta voi käydä vaihtamassa pohjakartaksi maastokartan ko. painikkeella. Karttaikkunan vasemman reunan valikosta, kohdasta "VALITUT TASOT", voi tarvittaessa säätää taustakartan tai maastokartan läpinäkyvyyttä, jotta pohjavesialuerajat erottuvat karttaikkunassa paremmin.

Julkaistu 30.12.2013 klo 12.41, päivitetty 21.9.2020 klo 10.33