Hyppää sisältöön

Pohjavesialueet - Häme

Hämeen suurimmat pohjavesivarat sijaitsevat I ja II Salpausselkien alueilla sekä kaakko-luodesuuntaisissa harjujaksoissa. Huomattavimmat pohjavesivarat ovat Asikkalan, Hausjärven, Hollolan, Lahden ja Lopen alueilla. Vähiten pohjavesivaroja on Forssan seudulla.

Hämeen ELY-keskuksen alueella on yhteensä 299 pohjavesialuetta, joista vedenhankintaa varten tärkeitä on 133 aluetta. Muita vedenhankintakäyttöön soveltuvia pohjavesialueita on 165 ja luokkaan III kuuluvia pohjavesialueita on yksi (tilanne 9/2019). Pohjavesialueiden kokonaispinta-ala on yhteensä noin 1 100 km², joka on noin 10 % Hämeen maapinta-alasta. Pohjavesialueilla arvioidaan muodostuvan pohjavettä vuorokaudessa noin 505 000 m3, josta vain noin 20 % käytetään tällä hetkellä yhdyskuntien vedenhankintaan.

Pohjavesialueiden luokitus- ja rajausmuutokset Hämeessä 2017-2020

Hämeen ELY-keskuksen alueen pohjavesialueet luokitellaan uudelleen ja pohjavesialueiden rajauksia tarkistetaan. Luokitus perustuu vuonna 2015 uudistettuun lakiin vesienhoidon ja merenhoidon järjestämisestä. Tavoitteena on kaikkien pohjavesialueiden läpikäynti vuoden 2020 loppuun mennessä.

Valmisteluasiakirjoista järjestetään erillinen kuntakohtainen kuuleminen, jonka yhteydessä on mahdollista esittää rajaamiseen ja luokitukseen vaikuttavaa olennaista tietoa. Kuulemisen jälkeen ELY-keskus päivittää pohjavesialueiden tiedot ympäristöhallinnon pohjavesitietojärjestelmään (POVET). Suomen ympäristökeskus päivittää muutokset valtakunnalliseen pohjavesialueiden paikkatietoaineistoon kahdesti vuodessa (ymparisto.fi/avoin tieto)

 

Pohjavesialueet kunnittain

Kunnan nimeä klikkaamalla pääsee tutustumaan ko. kunnan pohjavesialueisiin Paikkatietoikkuna-karttapalvelussa. Karttaa voi liikuttaa ja tarkentaa. Pohjavesialueille on määritelty esitysmittakaavat Paikkatietoikkunan karttaikkunassa. Tämä johtaa siihen, että zoomatessa karttaa tätä pienempään mittakaavaan pohjavesialuerajat häviävät karttaikkunasta.

Tarkempia tietoja kustakin pohjavesialueesta saa klikkaamalla karttaa pohjavesialueen kohdalta. Karttaikkunan alareunasta voi käydä vaihtamassa pohjakartaksi maastokartan ko. painikkeella.

Julkaistu 27.2.2014 klo 11.27, päivitetty 30.4.2020 klo 8.11

Julkaisija: