Nurmijärven pohjavesialueet

Kartta Nurmijärven pohjavesialueista   (paikkatietoikkuna.fi)

Tällä sivulla on esitetty Nurmijärven pohjavesialueet. Linkki vie paikkatietoikkunan karttasivulle, josta kohteen valitsemalla saa siitä lisätietoa. Pohjavesialue muodostuu itse pohjavesialueen rajasta sekä pohjaveden muodostumisalueen rajasta. Uloin raja on pohjavesialueen raja, sisempi raja osoittaa muodostumisaluetta. Yhdellä pohjavesialueella voi olla yksi tai useampia muodostumisalueita.

Alueluokka 1: Vedenhankintaa varten tärkeä pohjavesialue

Numero

Alueen nimi

Kokonaispinta-ala [km2]

Muodostumisalueen pinta-ala [km2]

Kokonaisantoisuus [m3 /d]

0154301

Valkoja

9,34

2,05

3600

0154302

Lepsämä

4,63

1,28

1200

0154306

Nukari

2,07

1,15

1600

0154356

Salmela

6,48

1,39

2200

 

Alueluokka 1E: Vedenhankintaa varten tärkeä pohjavesialue, jonka pohjavedestä pintavesi- tai maaekosysteemi on suoraan riippuvainen

Numero

Alueen nimi

Kokonaispinta-ala [km2]

Muodostumisalueen pinta-ala [km2]

Kokonaisantoisuus [m3 /d]

0154305

Teilinummi

2,39

0,77

1000

0154307

Nummenpää

12,14

1,71

1500

0154351

Rajamäki

17,17

12,24

8000

0154352

Kiljava

17

14,54

7000

 

Alueluokka 2: Muu vedenhankintakäyttöön soveltuva pohjavesialue

Numero

Alueen nimi

Kokonaispinta-ala [km2]

Muodostumisalueen pinta-ala [km2]

Kokonaisantoisuus [m3 /d]

0154304

Perttula

(Sijaintitieto

ei julkinen)

-

-

10

0154308

Ali-Labbart

4,31

0,59

300

0154355

Pinninnummi

1,9

1,11

400

 

Alueluokka 2E: Muu vedenhankintakäyttöön soveltuva pohjavesialue, jonka pohjavedestä pintavesi- tai maaekosysteemi on suoraan riippuvainen

Numero

Alueen nimi

Kokonaispinta-ala [km2]

Muodostumisalueen pinta-ala [km2]

Kokonaisantoisuus [m3 /d]

0154315

Palojoki

2,13

   1,09

  590

 

Julkaistu 17.1.2014 klo 10.14, päivitetty 29.5.2019 klo 12.11

Julkaisija: