Myrskylän pohjavesialueet

Kartta Myrskylän pohjavesialueista   (paikkatietoikkuna.fi)

Tällä sivulla on esitetty Myrskylän pohjavesialueet. Linkki vie paikkatietoikkunan karttasivulle, josta kohteen valitsemalla saa siitä lisätietoa. Pohjavesialue muodostuu itse pohjavesialueen rajasta sekä pohjaveden muodostumisalueen rajasta. Uloin raja on pohjavesialueen raja, sisempi raja osoittaa muodostumisaluetta. Yhdellä pohjavesialueella voi olla yksi tai useampia muodostumisalueita.

Alueluokka 1: Vedenhankintaa varten tärkeä pohjavesialue

Numero

Alueen nimi

Kokonaispinta-ala [km2]

Muodostumisalueen pinta-ala [km2]

Kokonaisantoisuus [m3 /d]

0150401

Supinmäki

1,98

0,68

600

0150405

Uusisilta

3,16

0,79

2400

0150408

Hallamaa

0,45

0,11

150

0158554 A

Orrmossmalmen

1,82

0,59

1200

 

Alueluokka 1E: Vedenhankintaa varten tärkeä pohjavesialue, jonka pohjavedestä pintavesi- tai maaekosysteemi on suoraan riippuvainen

Numero

Alueen nimi

Kokonaispinta-ala [km2]

Muodostumisalueen pinta-ala [km2]

Kokonaisantoisuus [m3 /d]

0150402

Tuhkauuninmäki

2,36

1,06

1150

 

Alueluokka 2: Muu vedenhankintakäyttöön soveltuva pohjavesialue

Numero

Alueen nimi

Kokonaispinta-ala [km2]

Muodostumisalueen pinta-ala [km2]

Kokonaisantoisuus [m3 /d]

0150403

Kiparkatti

2,3

0,66

330

0150404

Malmi

3,81

0,47

330

0150406

Brinken

2,27

0,49

120

0150451

Koskelanmäki

0,94

0,33

130

 

Julkaistu 15.1.2014 klo 15.01, päivitetty 29.5.2019 klo 11.16

Julkaisija: