Järvenpään pohjavesialueet

Kartta Järvenpään pohjavesialueista (paikkatietoikkuna.fi)

Tällä sivulla on esitetty Järvenpään pohjavesialueet. Linkki vie paikkatietoikkunan karttasivulle, josta kohteen valitsemalla saa siitä lisätietoa. Pohjavesialue muodostuu itse pohjavesialueen rajasta sekä pohjaveden muodostumisalueen rajasta. Uloin raja on pohjavesialueen raja, sisempi raja osoittaa muodostumisaluetta. Yhdellä pohjavesialueella voi olla yksi tai useampia muodostumisalueita.

Alueluokka 1: Vedenhankintaa varten tärkeä pohjavesialue

Numero

Alueen nimi

Kokonaispinta-ala [km2]

Muodostumisalueen pinta-ala [km2]

Kokonaisantoisuus [m3/d]

0118651

Nummenkylä

3,58

1,11

2200

0118652

Myllylä

1,94

0,69

1200

 

Alueluokka 2: Muu vedenhankintakäyttöön soveltuva pohjavesialue

Numero

Alueen nimi

Kokonaispinta-ala [km2]

Muodostumisalueen pinta-ala [km2]

Kokonaisantoisuus [m3/d]

0118601

Järvenpää

0,48

 

200

Julkaistu 14.1.2014 klo 15.14, päivitetty 22.3.2018 klo 15.48

Julkaisija: