Pohjavesien suojelu pienteollisuudessa -esite

Pohjavesien suojelu pienteollisuudessa -esite

Varmista oman liiketoimintasi oikeat käytännöt pohjavesien suojelussa. Pilaantuneen pohjaveden puhdistaminen on vaikeaa, hidasta ja kallista. Lisäksi likaantumisen aiheuttajan velvollisuus on puhdistaa pilaantunut maaperä ja pohjavesi. Pohjaveden pilaaminen on kielletty ympäristönsuojelulaissa.

Esitteestä saat vinkkejä pohjavesien suojeluun pienteollisuudessa. Esite on laadittu 2015 Suomen vesilaitosyhdistyksen johdolla yhteistyössä pohjavesien suojelussa vaikuttavien toimijoiden kanssa. Hanketta on Vesilaitosyhdistyksen lisäksi rahoittanut Vantaanjoen ja Helsingin seudun vesiensuojeluyhdistys. Esitteet on päivitetty keväällä 2020.

Esite on pdf-muodossa vapaasti käytettävissä. Esitettä voi tulostaa tai painattaa jaettavaksi. Kirjapainoja varten on erikseen painokelpoinen tiedosto.

Ruotsinkieliset versiot:

Julkaistu 3.2.2016 klo 17.21, päivitetty 20.4.2020 klo 14.13