Tarkkana siellä pohjavesialueella! -esitteiden paino- ja printtiversiot

Esitteitä voi painattaa jaettavaksi tai tulostaa tavallisella printterillä.

Esitteiden painokelpoiset versiot

Painokelpoisissa versioissa esitteiden sivut ovat kahtena aukeamana, jotka taittuvat painettuna kuusisivuiseksi esitteeksi. Avattuna esitteen koko on 630 x 297 mm. Esitteiden sivurakenne on suunniteltu käärötaitolle ja kuvien väriarvot on tehty pinnoitetulle paperille (Coated Fogra 39, cmyk). Esitteissä on leikkuuvarat ja leikkuumerkit. Aineisto soveltuu sekä perinteiselle offset-painatukselle että digitaaliselle painatukselle.

Ruotsinkieliset versiot:

Tavalliseen tulostimeen sopivat versiot

Tavallisella tulostimella tulostettaessa voidaan käyttää alla olevia versioita. Niissä ei ole leikkuuvaroja ja esitteet on jaoteltu kuudeksi erilliseksi A4-sivuksi (sivukoko A4 on 210 x 297mm). 

Ruotsinkieliset versiot:

Taustalla laaja yhteistyö

Esitteet on laadittu Suomen vesilaitosyhdistyksen johdolla yhteistyössä pohjavesien suojelussa vaikuttavien toimijoiden kanssa. Hanketta on Vesilaitosyhdistyksen lisäksi rahoittanut Vantaanjoen ja Helsingin seudun vesiensuojeluyhdistys.

Julkaistu 18.1.2016 klo 15.37, päivitetty 16.3.2016 klo 16.50