Pohjavesien suojelu maataloudessa -esite

 
Pohjavesien suojelu maataloudessa -esite

Pohjavesialueille sijoittuvien eläin- ja viljelytilojen toiminnassa on huomioitava mm. lannan ja lannoitevalmisteiden sekä kasvinsuojeluaineiden käyttörajoitukset sekä laidunnusta ja jaloittelualueita koskevat määräykset. Kunnan ympäristönsuojelumääräyksistä löydät yksityiskohtaisia maaperään, pohjavesiin ja pohjavesialueisiin liittyviä määräyksiä. Pohjavesien suojeluun liittyviä velvoitteita sisältyy myös eläinsuojien ympäristölupiin.

Lataa tästä esite, josta saat vinkkejä pohjavesien suojeluun maataloudessa. Esite on laadittu 2015 Suomen vesilaitosyhdistyksen johdolla yhteistyössä pohjavesien suojelussa vaikuttavien toimijoiden kanssa. Hanketta on Vesilaitosyhdistyksen lisäksi rahoittanut Vantaanjoen ja Helsingin seudun vesiensuojeluyhdistys. Esitteet on päivitetty keväällä 2020.

Esite on pdf-muodossa vapaasti käytettävissä. Esitettä voi tulostaa tai painattaa jaettavaksi. Kirjapainoja varten on erikseen painokelpoinen tiedosto.

Ruotsinkieliset versiot:

Julkaistu 3.2.2016 klo 17.17, päivitetty 20.4.2020 klo 14.11