Pohjavesien suojelu osana maankäytön suunnittelua -esite

Pohjavesien suojelu osana maankäytön suunnittelua -esite

Pohjavesimuodostumien sijainti, rajat ja geologiset ominaisuudet on tärkeä ottaa huomioon, kun suunnitellaan rakentamista ja erilaisten toimintojen sijoittamista pohjavesialueille tai niiden välittömään läheisyyteen. Pohjavesialueiden suojelusuunnitelmat ovat tärkeä lähtöaineisto maankäytön suunnittelulle. Vuonna 2015 voimaan tulleen vesienhoitolain muutoksen myötä pohjavesimuodostumat luokitellaan lähivuosina uudelleen. Myös pohjavesialueiden rajauksia tarkistetaan tarvittaessa.

Lataa tästä esite, josta saat vinkkejä pohjavesien suojeluun erityisesti maankäyttöön liittyvissä kysymyksissä. Esite on laadittu 2015 Suomen vesilaitosyhdistyksen johdolla yhteistyössä pohjavesien suojelussa vaikuttavien toimijoiden kanssa. Hanketta on Vesilaitosyhdistyksen lisäksi rahoittanut Vantaanjoen ja Helsingin seudun vesiensuojeluyhdistys. Esitteet on päivitetty keväällä 2020.

Esite on pdf-muodossa vapaasti käytettävissä. Esitettä voi tulostaa tai painattaa jaettavaksi. Kirjapainoja varten on erikseen painokelpoinen tiedosto.

Ruotsinkieliset versiot:

Julkaistu 3.2.2016 klo 17.23, päivitetty 20.4.2020 klo 14.09