Pohjavesien suojelu ja lämmitysjärjestelmät -esite

Pohjavesien suojelu kiinteistöissä -esiteÖljylämmitys- ja energiakaivokysymykset

Ympäristönsuojelulaki kieltää pohjaveden pilaamisen. Pilaamiskiellon mukaan ainetta, energiaa tai pieneliöitä ei saa käsitellä siten, että pohjaveden laatu voi muuttua terveydelle haitalliseksi. Kiinteistöissä esimerkiksi lämmitysjärjestelmät voivat aiheuttaa ongelmia pohjavesille.

Lataa tästä esite, josta saat vinkkejä pohjavesien suojeluun erityisesti öljylämmitykseen ja energiakaivoihin liittyvissä kysymyksissä.

Esite on laadittu 2015 Suomen vesilaitosyhdistyksen johdolla yhteistyössä pohjavesien suojelussa vaikuttavien toimijoiden kanssa. Hanketta on Vesilaitosyhdistyksen lisäksi rahoittanut Vantaanjoen ja Helsingin seudun vesiensuojeluyhdistys. Esitteet on päivitetty keväällä 2020.

Esite on pdf-muodossa vapaasti käytettävissä. Esitettä voi tulostaa tai painattaa jaettavaksi. Kirjapainoja varten on erikseen painokelpoinen tiedosto.

Ruotsinkieliset versiot:

Julkaistu 3.2.2016 klo 17.17, päivitetty 20.4.2020 klo 14.07