Hyppää sisältöön

Maatalouden vesiensuojelu - Uusimaa

Uudellamaalla maatalouden rakenne on muuttunut viimeisten vuosikymmenten aikana yhä enemmän kotieläintiloista kasvinviljelytiloihin. Muutoksen seurauksena monivuotisten nurmien viljely on vähentynyt ja on siirrytty enemmän yksivuotisten kasvien viljelyyn.

Uudellamaalla on tehty vapaaehtoista maatalouden ympäristönsuojelutyötä mm. RaHa-hankkeessa (linkki: http://www.ymparisto.fi/raha). Myös maatalousalueiden yleissuunnittelu on ollut tärkeä keino lisätä tietoisuutta vesiensuojelusta ja luonnon monimuotoisuuden edistämisestä.

Maatalousalueiden yleissuunnittelu

Yleissuunnitelmia on tehty Uudellamaalla 1990-luvulta lähtien. Vuosien aikana tehdyt suunnitelmat kattavat jo suuren osan Uuttamaata. Tavoitteena on ollut kohdentaa ympäristönsuojelutoimenpiteet tarkoituksenmukaisille alueille ja kannustaa viljelijöitä ympäristötekoihin. Yleissuunnitelmat ovat keskittyneet ensisijaisesti vesiensuojeluun ja suurin osa on suojavyöhykkeiden yleissuunnitelmia. Luonnon ja maiseman monimuotoisuus ja kosteikot tulivat mukaan 2000-luvulla.

Uudenmaan yleissuunnitelmasuositukset kartalla (alkaen 1997):

Julkaisuja (doria.fi):

Yleissuunnittelu Uudellamaalla vuosina 1997 - 2015 : Suojavyöhykkeet, kosteikot ja luonnon monimuotoisuus
http://www.doria.fi/handle/10024/120083

Suojavyöhykkeiden yleissuunnitelma Luhtajoen, Lepsämänjoen ja Keravanjoen valuma-alueilla
http://www.doria.fi/handle/10024/120084

Kosteikkojen yleissuunnitelma Loviisanjoella: Tavoitteena maatalouden vesiensuojelu ja luonnon monimuotoisuus http://www.doria.fi/handle/10024/87806

Översiktsplan för våtmarker vid Lovisaån: Med jordbrukets vattenvård och naturens mångfald som mål http://www.doria.fi/handle/10024/87805

Tuusulanjoen ja Palojoen vesistöalueet: Suojavyöhykkeiden ja kosteikkojen yleissuunnitelma http://www.doria.fi/handle/10024/87615

Översiktsplan för skyddszoner, våtmarker och naturens mångfald i Raseborg och Ingå (yhteenveto suomeksi) http://www.doria.fi/handle/10024/94121

Siuntionjoen valuma-alueen yleissuunnitelma: suojavyöhykkeet, kosteikot ja luonnon monimuotoisuus (julkaisu kaksikielinen: ruotsi/suomi)
http://www.doria.fi/handle/10024/103018

Kosteikkojen ja luonnon monimuotoisuuden yleissuunnitelma Vihdin Vanjokilaaksossa ja Sulkavanojan alueella http://www.doria.fi/handle/10024/93512

Ohkolanjoen valuma-alueen suojavyöhykkeiden yleissuunnitelma http://www.doria.fi/handle/10024/86257

Julkaisuja (helda.helsinki.fi):

Kosteikkojen ja luonnon monimuotoisuuden yleissuunnitelma Sipoonjoen valuma-alueella. Uudenmaan ympäristökeskus Raportteja 7/2009.
http://hdl.handle.net/10138/44983  

Suojavyöhykkeiden yleissuunnitelma Isojärven, Saarenniitynojan ja Savijoen-Rapuojan valuma-alueilla. Uudenmaan ympäristökeskuksen raportteja 9/2009
http://hdl.handle.net/10138/44818

 

 

Julkaistu 28.9.2015 klo 9.19, päivitetty 2.2.2016 klo 10.30

Julkaisija: