Vesienhoitosuunnitelmat, merenhoitosuunnitelma ja tulvariskien hallintasuunnitelmat kartalla

Vesienhoitosuunnitelmassa kerrotaan vesien tilasta ja tilaan vaikuttavista tekijöistä sekä tarvittavista toimista vesien tilan parantamiseksi. Merenhoidon toimenpideohjelmaehdotus sisältää arvion nykyisten merenhoitotoimien riittävyydestä ja toimenpide-ehdotukset meren hyvän tilan saavuttamiseksi. Tulvariskien hallintasuunnitelmissa kerrotaan miten merkittävillä tulvariskialueilla estetään ja vähennetään tulvia. 

Huom. Kartan latautuminen kestää ensimmäisellä kerralla jonkin aikaa riippuen yhteyden nopeudesta.

Lisää aiheesta:

Suunnitelmaehdotukset ovat kuultavana 1.10.2014 - 31.3.2015.

Julkaistu 2.12.2015 klo 14.05, päivitetty 2.12.2015 klo 14.05