Hyppää sisältöön

Vesihuolto - Keski-Suomi

Keski-Suomen ELY-keskuksen vesihuollon edistämisen painopisteenä on viime vuosina ollut vuonna 2010 laadittu Keski-Suomen maakunnan strateginen vesihuollon kehittämissuunnitelma vuosille 2009 - 2020. Strategian ja kuntien vesihuollon kehittämissuunnitelmien toteutumista ja täytääntöönpanoa on tuettu osallistumalla aktiivisesti haja-asutusaluieiden vesihuollon kehittämiseen ja vedenhankinnan turvaamiseen sekä ohjaamalla vesihuoltoavustuksia strategian tukeviin vesihuoltohankkeisiin.

Talousvesi

Keski-Suomen vesilaitokset käyttävät muutamaa poikkeusta lukuun ottamatta vedenhankinnassaan pohjavettä. Vesilaitosten toimittamasta talousvedestä koko Keski-Suomessa on yli puolet pohjavettä ja puolet pintavettä. Jakaumaan vaikuttaa voimakkaasti Jyväskylän kaupunki, jonka käyttämästä talousvedestä noin 40 % otetaan Tuomiojärven pintavedestä.

Luokiteltuja pohjavesialueita on Keski-Suomessa 327, joista vedenhankinnalle tärkeitä alueita on 176. Alueet sijaitsevat maakunnassa kuitenkin epätasaisesti, mikä on vedenhankinnan kannalta ongelmallista. Talousveden jakelusta huolehtii Keski-Suomessa 146 vesihuoltolaitosta. Talousveden käyttö on noin 225 l/vrk asukasta kohti.

Jätevedet

Yhdyskuntien jätevedenpuhdistamoita Keski-Suomessa on 53 kpl. Seuraavasta linkistä pääset tarkastelemaan yhdyskuntien ja teollisuuden puhdistamojen kuormitustietoja.

Keski-Suomen ELY -keskuksen alueella on noin 40 000 asukasta vesihuoltolaitosten vesijohtoverkostojen ulkopuolella ja noin 60 000 asukasta viemäriverkostojen ulkopuolella.  Keski-Suomen ELY -keskus on myöntänyt Jyväskylän ammattikorkeakoulun luonnonvarainstituutille avustusta haja-asutusalueiden jätevesien käsittelyn neuvontatyöhön.  

Julkaistu 1.11.2013 klo 13.21, päivitetty 18.10.2019 klo 12.45

Aihealue: