Hyppää sisältöön

Vuoksen vesistön säännöstely

VuoksiVuoksen vesistö on valuma-alueeltaan maamme suurin, ulottuen Etelä- ja Pohjois-Karjalan sekä Etelä- ja Pohjois-Savon alueelle. Vesistöä rajaavat lännestä Savonselän, pohjoisesta Suomenselän ja idästä Maaselän vedenjakajat. Valuma-alueen koko Imatrankosken kohdalla on 61 071 km2 ja järvisyys 20 %.  Pielisen reitin latvaosat Koitajoella ja Lieksanjoella sijaitsevat Venäjän puolella.

Vuoksen vesistön suurimmat säännöstellyt alueet sijaitsevat Pohjois-Savossa Kallaveden valuma-alueella, jonka vesipinta-alasta yli 70 % on säännösteltyä.  Pohjois-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus (ELY-keskus) vastaa Kallaveden pääreitin eli Kiuruveden, Onki- ja Poroveden sekä Kallaveden ja Unnukan säännöstelystä.  Nilsiän reitin samoin kuin Salahminjärven sekä Haukiveteen laskevan Sorsaveden säännöstelystä vastaa Savon Voima Oy.  Osittain Pohjois-Karjalan ja Etelä- Savon puolelle sijoittuvan Juojärven reitin säännöstelystä vastaa Pohjois-Karjalan Sähkö Oy. 

Pohjois-Karjalan alueella merkittäviä säännösteltyjä vesistöjä ovat Höytiäinen, Koitere ja Pyhäjärvi sekä Pielisen koillispuolella sijaitseva Pankajärvi. Pielinen ei ole säännöstelty vaan juoksutukset hoidetaan Kaltimon voimalaitoksella siten, että Pielisen vedenkorkeus pysyy pääosin luonnonmukaisena.

Etelä-Savon alueella säännösteltyjä järviä on mm. Maavesi. Lisäksi on joitain pienempiä säännöstelyjä järviä kuten Ylä-Enonvesi. Maaveden säännöstelystä vastaa Savon Voima Oy.

Saimaan vedenkorkeus noudattaa normaalitilanteissa luonnonmukaista vedenkorkeutta. Poikkeuksellisen kuivissa tai märissä olosuhteissa voidaan Vuoksen juoksutuksissa poiketa Saimaan ja Vuoksen juoksutussäännön ehtojen puitteissa luonnonmukaisesta vedenkorkeudesta tulvien tai kuivuuden aiheuttamien vahinkojen pienentämiseksi Saimaalla. Poikkeusjuoksutuksista sovitaan suomalais-venäläisessä rajavesikomissiossa, jonka toiminnasta Suomessa vastaa maa- ja metsätalousministeriö.

Tietoa Vuoksen vesistön eri alueiden säännöstelystä

Vuoksen vesistöalueella on laadittu useita säännöstelyyn liittyviä selvityksiä.  Lisätietoa vesistöalueen säännöstelytarkasteluista:

Julkaistu 5.6.2015 klo 14.35, päivitetty 28.5.2019 klo 15.46