Hyppää sisältöön

Suolijärvien säännöstelyn kehittämisselvitys

Lapin ELY-keskukseen on saapunut 21.11.2018 Posion kunnanhallituksen puoltama kuntalaisaloite liittyen Posion Suolijärvien säännöstelyyn. Kuntalaisaloitteessa on pyydetty Lapin ELY-keskusta käynnistämään vesilain (587/2011) 19 luvun 7 §:n mukainen selvitystyö Suolijärvien säännöstelyn haitallisista vaikutuksista ja niiden vähentämismahdollisuuksista. Selvitystyö on vireillä Lapin ELY-keskuksessa. 

Kokousten muistiot:

Seuraava kokous järjestetään vuoden vaihteessa 2020/2021.

Selvitystyön taustatiedoksi kartoitettiin webropol-kyselyn avulla Jumiskon voimalaitoksen vaikutusalueen vesistöjen käyttäjien näkemyksiä ja kokemuksia alueen vesistöjen käytöstä, veden laadusta, säännöstelystä ja tiedottamisesta. Kysely oli avoinna kaikille vesistöalueen käyttäjille 10.7.-11.8.2019 välisen ajan. Kyselyyn vastasi noin 60 henkilöä. Kyselyn tulokset on käyty läpi Lapin ELY-keskuksessa syksyn 2019 aikana.

Julkaistu 2.7.2019 klo 9.37, päivitetty 10.11.2020 klo 13.22

Julkaisija: