Suolijärvien säännöstelyn kehittämisselvitys

Lapin ELY-keskukseen on saapunut 21.11.2018 Posion kunnanhallituksen puoltama kuntalaisaloite liittyen Posion Suolijärvien säännöstelyyn. Kuntalaisaloitteessa on pyydetty Lapin ELY-keskusta käynnistämään vesilain (587/2011) 19 luvun 7 §:n mukainen selvitystyö Suolijärvien säännöstelyn haitallisista vaikutuksista ja niiden vähentämismahdollisuuksista. Selvitystyö on vireillä Lapin ELY-keskuksessa. 

Kehittämisselvityksen laatimiseen liittyvä aloituskokous järjestettiin 7.6.2019 Rovaniemellä. 

Selvitystyön taustatiedoksi kartoitetaan webropol-kyselyn avulla Jumiskon voimalaitoksen vaikutusalueen vesistöjen käyttäjien näkemyksiä ja kokemuksia alueen vesistöjen käytöstä, veden laadusta, säännöstelystä ja tiedottamisesta. Kysely oli avoinna kaikille vesistöalueen käyttäjille 10.7.-11.8.2019 välisen ajan. Kyselyyn vastasi noin 60 henkilöä. Kyselyn tulokset käydään läpi Lapin ELY-keskuksessa syksyn 2019 aikana, minkä jälkeen yhteenveto tuloksista julkaistaan tällä sivustolla.

Julkaistu 2.7.2019 klo 9.37, päivitetty 14.8.2019 klo 8.27

Julkaisija: