Suolijärvien säännöstelykäytäntö ja hydrologia

Säännöstelyrajat 

Ala-Suolijärvi ja Yli-Suolijärvi 

Yli-Suolijärvestä Ala-Suolijärveen sekä Ala-Suolijärvestä Jumiskonjokeen ja Jumiskon voimalaitoksen kautta Kemijärveen suoritetaan veden juoksutus siten, ettei vedenpinta tuulista tai muista tilapäisistä, säännöstelijästä riippumattomista seikoista johtuvia lyhytaikaisia muutaman senttimetrin poikkeamia lukuunottamatta ylitä rajoja, joita osoittavien murtoviivojen taitepisteet ovat:

 

 

Yli-Suolijärvessä

Ala-Suolijärvessä

helmikuun 1 päivänä

NN + 245,00 m

NN + 243,00 m

huhtikuun 1 päivänä

NN + 244,00 m

NN + 242,00 m

toukokuun 1 päivänä

NN + 245,00 m

NN + 243,00 m

helmikuun 1 päivänä

NN + 245,00 m

NN + 243,00 m

 

eikä alita näissä järvissä heinäkuun 1 päivän ja maaliskuun 15 päivän välisenä aikana alarajoja, joita osoittavien murtoviivojen taitepisteet ovat:

 

Yli-Suolijärvessä

Ala-Suolijärvessä

heinäkuun 1 päivänä

NN + 243,60 m

NN + 241,70 m

joulukuun  1 päivänä

NN + 243,60 m

NN + 241,70 m

maaliskuun 15 päivänä

NN + 242,60 m

NN + 240,00 m

eikä muuna aikana vuodesta Yli-Suolijärvessä tasoa NN+242,60 m ja Ala-Suolijärvessä tasoa NN+240,00 m.

Isojärvi

Isojärvessä vedenpinta ei saa ylittää korkeutta NN+227,00 m eikä alittaa kesäkuun 1 päivän ja syyskuun 1 päivän välisenä aikana alarajaa, jota kuvaavan murtoviivan taitepisteet ovat: 

  • kesäkuun 1 päivänä NN + 225,30 m 
  • heinäkuun 1 päivänä NN + 225,30 m 
  • syyskuun 1 päivänä NN + 225,00 m 

eikä muuna aikana alita korkeutta NN + 224,00 m. 

Ennen kevättulvan alkua on vedenpinta Isojärvessä laskettava ainakin korkeudelle NN+225,80 m. 

Nolimo 

Ala-Nolimon padolla pidetään Nolimojärven vedenpinta luontaisen keskialiveden korkeudessa tai sitä ylempänä. 

Vedenkorkeudet ja virtaamat 

Suolijärvien ja Isojärven vedenkorkeutta sekä juoksutuksia Jumiskon voimalaitoksella ja Isojärvestä Ala-Suolijärveen ja Kemijärveen voi seurata ympäristöhallinnon vesistöennustepalvelusta.

 

 

Julkaistu 28.6.2019 klo 8.12, päivitetty 22.2.2021 klo 12.10

Julkaisija: