Hyppää sisältöön

Suolijärvien säännöstely

Suolijärvet kuuluvat Jumiskonjoen vesistöön, joka laskee Kemijärveen. Jumiskonjoen vesistöalueen säännöstelyä toteutetaan Jumiskon voimalaitoksella. Säännöstelyn piirissä ovat Ala- ja Ylä-Suolijärvi, useita niihin liittyviä pienehköjä järviä sekä Köykenöjoen vesistöön kuuluva Isojärvi. Isojärven vedenpinta on Suolijärviä alempana, minkä vuoksi Isojärvet vedet siirretään pumppaamalla Ala-Suolijärveen. Suolijärvien säännöstelystä vastaa PVO Vesivoima Oy. 

Jumiskon voimalaitos ja patorakennelmat valmistuivat vuonna 1954. Isojärven säännöstelyyn kuuluvat rakennelmat valmistuivat vuosina 1955 ja 1956. Jumiskon voimalaitoksen putouskorkeus on Suomen suurin, 93–96 metriä. Vesi johdetaan voimalaitokselle Ala-Suolijärvestä pitkän kanava-, järvi- ja tunnelijakson kautta, keinotekoista uomaa on yhteensä 18 km. 

Jumiskon voimalaitoksen vesistöalueen pinta-ala on 1 283 km2 ja järvisyys 14,6 %. Vesistöalueen suurimmat järvet on lueteltu alla olevassa taulukossa.

 

 

Pinta-ala  
(km2)

Rantaviiva
(km)
Tyyppi

Ekologinen tila 2.
vesienhoidon
suunnittelukaudella

Ala-Suolijärvi-
Oivanjärvi

56

330

Suuret humusjärvet

Voimakkaasti muutettu / Hyvä

Ylä-Suolijärvi

33,3 220

Keskikokoiset humusjärvet

Voimakkaasti muutettu / Tyydyttävä

Irnijärvi-Vierusjärvi

4,82 34,4

Pienet ja keskikokoiset vähähumuksiset järvet

Voimakkaasti muutettu /  ekologista tilaa ei luokiteltu

Isojärvi

4,75 15,8

Pienet humusjärvet

Voimakkaasti muutettu /  ekologista tilaa ei luokiteltu

Niemijärvi

3,92 26,4

Pienet ja keskikokoiset vähähumuksiset järvet

Voimakkaasti muutettu /  ekologista tilaa ei luokiteltu

Nolimo

1,78 21,8

Matalat humusjärvet

Erinomainen

 

Vesistö luonnontilaisena

Luonnontilassa vesi virtasi Ala-Suolijärvestä Jumiskonjokea pitkin Kemijärveen. Niemi-, Vierus- ja Irnijärvet laskivat Vierusjokea pitkin Jumiskonjokeen. 

 

 

 

Julkaistu 27.6.2019 klo 8.14, päivitetty 12.11.2019 klo 13.54

Julkaisija: