Hyppää sisältöön

Suolijärvien säännöstely

Suolijärvet kuuluvat Jumiskonjoen vesistöön, joka laskee Kemijärveen. Jumiskonjoen vesistöalueen säännöstelyä toteutetaan Jumiskon voimalaitoksella. Säännöstelyn piirissä ovat Ala- ja Ylä-Suolijärvi, useita niihin liittyviä pienehköjä järviä sekä Köykenöjoen vesistöön kuuluva Isojärvi. Isojärven vedenpinta on Suolijärviä alempana, minkä vuoksi Isojärvet vedet siirretään pumppaamalla Ala-Suolijärveen. Suolijärvien säännöstelystä vastaa PVO Vesivoima Oy. 

Jumiskon voimalaitos ja patorakennelmat valmistuivat vuonna 1954. Isojärven säännöstelyyn kuuluvat rakennelmat valmistuivat vuosina 1955 ja 1956. Jumiskon voimalaitoksen putouskorkeus on Suomen suurin, 93–96 metriä. Vesi johdetaan voimalaitokselle Ala-Suolijärvestä pitkän kanava-, järvi- ja tunnelijakson kautta, keinotekoista uomaa on yhteensä 18 km. 

Jumiskon voimalaitoksen vesistöalueen pinta-ala on 1 283 km2 ja järvisyys 14,6 %. Vesistöalueen suurimmat järvet ovat suuriin humusjärviin kuuluva Ala-Suolijärvi - Oivanjärvi (pinta-ala 56 km2, rantaviiva 330 km) ja keskikokoisiin humusjärviin kuuluva Ylä-Suolijärvi (pinta-ala 33,3 km2, rantaviiva 220 km). PIeniin ja keskikokoisiin vähähumuksisiin järviin kuuluvat Irnijärvi-Vierusjärvi (pinta-ala 4,82 km2, rantaviiva 34,4 km) sekä Niemijärvi (pinta-ala 3,92 km2, rantaviiva 26,4 km) ovat kanavien kautta yhdistyneitä Ala-Suolijärveen. Pieniin humusjärviin kuuluvan Isojärven (pinta-ala 4,75 km2, rantaviiva 15,8 km) vedet pumpataan Ala-Suolijärveen. Vesistöalueen kuudenneksi suurin järvi on mataliin humusjärviin kuuluva Nolimo (pinta-ala 1,78 km2, rantaviiva 21,8 km).

Vesistöalueen pintavesien tila

Alueen säännöstellyt pintavedet on luokiteltu tyydyttävään ekologiseen tilaan (voimakkaasti muutettu). Luonnontilaiset vesistöt ovat joko hyvässä tai erinomaisessa ekologisessa tilassa. Ekologisen tilan luokittelua voi tarkastella esimerkiksi vesi.fi - karttapalvelun kautta.

Vesistö luonnontilaisena

Luonnontilassa vesi virtasi Ala-Suolijärvestä Jumiskonjokea pitkin Kemijärveen. Niemi-, Vierus- ja Irnijärvet laskivat Vierusjokea pitkin Jumiskonjokeen. 

 

 

 

Julkaistu 13.7.2020 klo 15.48, päivitetty 13.7.2020 klo 15.49

Julkaisija: