Siikajoen vesistön säännöstelyn ja Uljuan tekojärven käytön kehittäminen

Uljuan tekojärvi sijaitsee Pohjois-Pohjanmaalla Siikalatvan kunnan alueella, Siikajoen keskiosassa. Se rakennettiin tulvasuojelun parantamiseksi ja voimatalouden tarpeisiin. Tekoallas ja voimalaitos otettiin käyttöön keväällä 1970.

Allasalue padottiin Arkkusaaren ja Tulisaaren padoilla Uljuanojan laaksoon. Siikajoen yläosan vedet johdetaan järveen täyttökanavan kautta. Haarakohtaan on rakennettu Lämsänkosken säännöstelypato.Tulisaaren padon yhteydessä on Uljuan voimalaitos, josta vedet virtaavat alakanavan kautta Lamujokeen ja edelleen takaisin Siikajokeen. Vanhaan Siikajoen uomaan on rakennettu pohjapatoja vesimaiseman parantamiseksi.

Siikajoessa oleva Uljuan tekojärvi on suurin valtion rakentama säännöstely. Sen pinta-ala on 28 km2 ja säännöstelytilavuus 140 miljoonaa m3. Lupaehtojen mukaan vedenkorkeus voi vaihdella vuoden aikana jopa seitsemän metriä. Käytännössä kesäaikana vedenkorkeuden vaihtelu on kuitenkin huomattavasti pienempää (maks. 2 metriä).

Uljuan tekoallas sijaitsee Siikajoen vesistön yläjuoksulla Siikalatvan kunnan alueella.
Uljuan tekoallas sijaitsee Siikajoen vesistön yläjuoksulla Siikalatvan kunnan alueella.
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Säännöstelyllä on voitu pienentää merkittävästi kevättulvia. Myös haitallisista kesätulvista on käytännössä päästy eroon. Säännöstelystä ja voimalaitoksen käytöstä aiheutuneet haitat alapuolisessa uomassa ovat vähentyneet säännöstelykäytäntöjä muuttamalla. Aiemman säännöstelykäytännön aiheuttamat rantasyöpymät on korjattu, eikä uusia syöpymiä pitäisi uuden säännöstelykäytännön vuoksi tulla.

Korkeimman hallinto-oikeuden helmikuussa 2005 antamalla päätöksellä lyhytaikaissäännöstely käytännössä lakkasi ja samalla lisääntyivät juoksutukset Siikajoen vanhaan uomaan huomattavasti. Uomassa olevat pohjapadot on kunnostettu uuden tilanteen mukaisiksi ottaen huomioon ekologiset näkökohdat ja maisema.

Uljuan tekoaltaasta on muodostunut alueella merkittävä maisematekijä ja virkistyskäyttökohde.
Uljuan tekoaltaasta on muodostunut alueella merkittävä maisematekijä ja virkistyskäyttökohde. Kuva © Marko Aalto
Julkaistu 18.2.2014 klo 12.43, päivitetty 1.7.2019 klo 13.22