Päijänteen säännöstelyn jälkiarviointi

Päijänteen säännöstelyn vaikutukset vuonna 2005 (pdf)

Säännöstelyn vaikutuksia on verrattu sekä 20 vuoden vertailujakson (1980-1999) keskimääräiseen tilanteeseen että vuoden 2005 luonnonmukaisiksi palautettuihin vedenkorkeuksiin. Toteutunut säännöstely kuvaa nykyisen luvan mukaisesti toteutettua säännöstelyä.

Miksi jälkiarviointia?

  • Lisää säännöstelijän tietoisuutta säännöstelyn vaikutuksista, mikä voi vaikuttaa myös säännöstelyn toteutukseen
  • Auttaa seurantaryhmäläisiä ja kansalaisia hahmottamaan vesistösäännöstelyn monitahoisia vaikutuksia
  • Mahdollistaa säännöstelyn tasapuolisuuden arvioinnin
  • Tukee vesiolosuhteiden ja säännöstelyn vaikutuksen erittelyä
  • Voidaan arvioida pitkällä aikavälillä säännöstelyssä tapahtuvien muutosten merkitystä eri käyttömuotojen kannalta
  • Voidaan arvioida säännöstelysuositusten vaikuttavuutta
  • Olemassa olevan tiedon tehokas hyväksikäyttö
Julkaistu 14.1.2014 klo 10.48, päivitetty 14.1.2014 klo 10.47