Hyppää sisältöön

Päijänteen säännöstely

Säännöstely

Päijänteen säännöstelyllä tarkoitetaan Päijänteestä Kymijokeen virtaavan vesimäärän säätelyä Kalkkisissa sijaitsevan säännöstelypadon avulla. Päijänteen vedenkorkeuksia ja juoksutusta seurataan päivittäin ja niiden perusteella lasketaan Päijänteen tulovirtaama eli Päijänteeseen tuleva vesimäärä vuorokaudessa. Päijänteen säännöstelyluvan mukaisten tavoitekorkeuksien määrittämiseksi tehdään Päijänteelle myös tulovesimääräennuste 3-8 kuukaudeksi eteenpäin. Laskettujen ja ennustettujen tulovesimäärien perusteella määritetään sitten Päijänteen säännöstelyluvan mukaiset tavoitekorkeudet ja niitä vastaavat juoksutussuunnitelmat. Olennaisena osana Päijänteen säännöstelyn käyttöä on myös jatkuva säätilanteiden ja -ennusteiden seuranta

Säännöstelymääräysten tarkistaminen vuonna 2002

Nykyinen Päijänteen säännöstelylupa on vuodelta 2002. Luvan valmisteluvaihe käsitti laajan säännöstelyn kehittämishankkeen, jossa pyrittiin huomioimaan paremmin lisääntynyt järven virkistyskäyttö sekä säännöstelyn vaikutukset alapuoliseen Kymijoen vesistöön. Luvassa annettiin tarkempia ohjeita erityisten vesitilanteiden (tulva/kuivuus) hallintaan sekä uudet tavoitekorkeustaulukot. Vanhoihin tavoitekorkeustaulukoihin verrattuna säännöstelyn tarkistamisen suurin vaikutus oli kuivien vuosien alimpien vedenkorkeuksien nousu.

Tavoitekorkeuksien määrittäminen edellyttää Päijänteeseen tulevien vesimäärien jatkuvaa ennustamista jo useita kuukausia etukäteen ja tavoitekorkeudet voivat muuttua myös jälkikäteen. Lopullisten tavoitekorkeuksien alittuminen tai ylittyminen ei merkitse säännöstelyn lupaehtojen rikkoutumista, vaan kuvaavat pääasiassa sitä, miten hyvin tulovesimäärät Päijänteeseen on kyetty ennustamaan.

Päijänteen vesi purkautuu kolmea reittiä

Keskimäärin Päijänteestä virtaa vettä pois 240 m³/s eli 240 000 litraa yhden sekunnin aikana. Päijänteestä lähtevä vesi purkautuu kolmea reittiä sen alapuolella olevaan Ruotsalaiseen. Suurin osa vedestä (70 %) purkautuu Kalkkisten kosken kautta eikä säännöstelyllä pystytä tähän vaikuttamaan. Seuraavaksi eniten vettä purkautuu Kalkkisten kosken sivuhaaran kautta, jossa säännöstelypato sijaitsee. Tätä kautta purkautuu noin 30 % vesistä. Kolmas reitti on Kalkkisten kanava. Sen merkitys korostuu lähinnä tulvatilanteissa, jolloin kanavan kautta pystytään lisäämään juoksutuksia. Lisäksi Päijänteestä johdetaan  vettä pääkaupunkiseudulle vuonna 1982 rakennetulla Päijänne-tunnelilla. Vesimäärä on kuitenkin pieni noin 3 m³/s, eikä sillä ole käytännössä juurikaan vaikutusta Päijänteen vedenkorkeuksiin.

Julkaistu 28.1.2014 klo 13.23, päivitetty 20.2.2019 klo 10.39