Päijänteen kasvillisuus- ja linnustoseuranta

Kaakkois-Suomen ELY-keskus tekee Päijänteen rantakasvillisuuden ja linnuston seurantaa Keski-Suomen ja Hämeen ELY-keskusten kanssa tehdyn sopimuksen mukaan. Seurannassa on mukana kohteet, jotka rajoituvat Päijänteeseen ja vedenkorkeuden vaihtelu mahdollisesti vaikuttaa rantakasvillisuuteen. 

Säännöstelystä huolimatta Päijänteen vedenkorkeudet noudattelevat luonnontilaa, vähäsateisina vuosina vedet ovat matalalla ja runsassateisina korkealla.

Luontotyyppien kasvillisuutta seurataan Palstonvuori-Jääskelän sekä Putkilahden Natura-alueilla.

Lietetatar-kasvustoja seurataan Putkilahden sekä Sysmän lintuvesien Natura-kohteilla. Lietetatar on erittäin uhanalainen laji. Päijänteen alueelta on tiedossa muutamia kasvupaikkoja, joista seurataan kahta.Viime seurannassa Sysmän ietetatarkohteelta laji hävisi seurakunnan rannan venesataman kunnostustöissä.

Rantakasvillisuutta seurataan viidellä muulla kohteella, joista yhdellä on täpälälampikorento esiintymä.

Lintudirektiivin I lajien kuikan, kaulushaikaran sekä ruskosuohaukkojen pesintää ja poikastuotantoa seurataan alueellisen lintutieteellisen yhdistysten tekemien havaintojen perusteella.

 

Julkaistu 19.2.2019 klo 12.19, päivitetty 20.2.2019 klo 10.38