Päijänteen hydrologia ja sen mittaaminen

Vedenkorkeus

Päijänteen vedenkorkeuden havainnointi on aloitettu vuonna 1879 Kalkkisten asteikolla Etelä-Päijänteellä. Päijänteellä on ollut tai on vielä olemassa havaintopaikkoja Haapaniemessä Jyväskylässä (havaintoja 1910-2002), Sysmässä (havaintoja 1910-1993), Padasjoella (havaintoja 1971-1992), Pulkkilanharjulla (havaintoja 1940-1971), Kopsuo Asikkalassa (havaintoja 1909-1942) ja Vääksyssä (havaintoja 1871-1995).

Sademäärä

Päijänteen alueen sademäärää on mitattu vuodesta 1911 lähtien ja lumen aluevesiarvoa vuodesta 1946 lähtien. Päijänteen jäänpaksuutta on mitattu Kalkkisissa vuosina 1961-1991, Tehin Selällä (Sysmä) 1961-2002, Haapaniemessä (Jyväskylä) 1961-1986, Verkkosaaressa (Sysmä) 1970-2002, Linnasaaressa (Padasjoki) 1981-1999 ja Päijätsalossa (Sysmä) 1981-1999. Päijänteen jäätymistä ja jäänlähtöä on havaittu Tehillä (Sysmä) vuosina 1991-2001 ja Vääksyssä 1871-1999. Päijänteen pintaveden lämpötilaa on mitattu Kalkkisissa vuosina 1980-1999.

Vesimäärä

Päijänteestä lähtevää vesimäärää on mitattu Kalkkisissa vuodesta 1911 lähtien. Vedenkorkeustietoja saa alueellisista ympäristökeskuksista (esim. Keski-Suomen ympäristökeskus, Hämeen ympäristökeskus tai Kaakkois-Suomen ympäristökeskus).

Kuinka paljon Päijänteen alueella sataa keskimäärin vuodessa 

700 mm

Kuinka paljon Päijänteen valuma-alueen sateesta päätyy Päijänteeseen 

42 % 
(78 200 000 m3)

Päijänteestä haihtuva vesimäärä kuumana kesäpäivänä 

 111 600 m3

Päijänteen keskimääräinen juoksutus vuosina 1964-1999

217 m3/s

Päijänteen maksimi juoksutus vuosina 1964-1999 

407 m3/s

Päijänteen minimi juoksutus vuosina 1964-1999 

83 m3/s

Veden viipymä Päijänteestä Suomenlahteen 

3 kk

Päijänteen keskimääräinen vedenkorkeus säännösteltynä vuosina 1964-1999 

 NN+ 78.09 m

Päijänteen keskimääräinen vedenkorkeus luonnonmukaisena
vuosina 1964-1999

 NN+ 78.17 m

Historian (1964-1999) suurin vedenkorkeuden nousu 7 vrk aikana 

0.23 m

Suurin vedenkorkeusero yhden vuoden aikaan 

1.61 m
(1974)

Pienin vedenkorkeusero yhden vuoden aikaan 

0.48 m
(1976)

Keskimääräinen vedenkorkeusero yhden vuoden aikana 

0.90 m

Säännöstellyn ja luonnonmukaisen vedenkorkeuden keskimääräinen ero vuosina 1964-1999 

-4.8 cm

Säännöstellyn ja luonnonmukaisen virtaaman keskimääräinen ero
vuosina 1964-1999 

0 m3/s

Julkaistu 14.1.2014 klo 10.40, päivitetty 14.1.2014 klo 10.39