Nilsiän reitin säännöstelyt


 
Nilsiän reitti, Itäkoski
Nilsiän reitin Itäkoski

Nilsiän pääreitin järviä säännöstellään voimatalouden tarpeita varten. Toisena tavoitteena säännöstelyissä on tulvavahinkojen vähentäminen. Säännöstelylupien haltija on Savon Voima Oyj. Säännöstelyt on toteutettu vaiheittain 1950-luvun lopulta lähtien.

Suurimmat säännöstellyt järvet ovat Vuotjärvi ja Syväri. Muita säännösteltyjä järviä ovat Karjalankosken allas (Välivesi), Iso- ja Pieni-Vehkalahti, Karsanjärvi, Korpinen, Sälevä, Haajainen ja Kiltuanjärvi sekä Laakajärvi. Karjalankosken allas ja Karsanjärvi ovat keinotekoisia vesimuodostumia.  Iso- ja Pieni-Vehkalahti on erotettu Karjalankosken altaasta maapadoilla ja niitä säännöstellään pumppaamalla vedet Karjalankosken altaaseen.

Nilsiän reitin säännöstelyluvissa on voimataloussäännöstelylle tyypillinen vedenkorkeuden kevätalenema, joka ei kuitenkaan ole lähellekään niin suuri Pohjois-Suomen suurissa säännöstellyissä järvissä. Suurin alenema on Sälevänjärvessä, jossa vedenpintaa voidaan enimmillään pudottaa liki 3 metriä. Muilla järvillä alenema vaihtelee 1 – 2 metrin välillä.

Nilsiän reitillä on 5 voimalaitosta, joiden yhteenlaskettu teho on 25 MW ja keskimääräinen vuosienergian tuotanto noin 71 GWh.  Säännöstelypatoja on voimalaitosten yhteydessä olevien patojen lisäksi Laakajoessa, Jyrkänkoskella, Itäkoskessa, Kalliokoskessa sekä Lastukoskessa.  

Nilsiän reitin vesivoimalaitokset

Voimalaitos

Rakennusvirtaama
(m³/s)

Putouskorkeus
(m)

Teho
(MW)

Vuosienergia
(GWh)

Karjalankoski

80

6,5 4,5 20
Juankoski 100 6,5 5,5 20
Atro 50 14,5 6,5 17,5
Sälevä 50 7,0 3,0 6,5
Kiltua 35 18,8 5,6 7,5

Nilsiän reitin säännöstelyjen vaikutuksia arvioitiin vuonna 2008 valmistuneessa selvityksessä Pohjois-Savon säännöstellyistä järvistä. Ilmastonmuutoksen vaikutuksia Nilsiän reitin säännöstelyjen toimivuuteen on arvioitu vuonna 2014 valmistuneessa selvityksessä. Selvityksen johtopäätösten mukaan nykyisillä säännöstelyluvilla voidaan pärjätä vielä lähitulevaisuudessa, mutta ennen pitkää muutokselle on tarvetta niillä järvillä, joiden luvassa on määrätty pakollinen kevätalennus. Suurimmat muutostarpeet kohdistuvat Laakajärven sekä Haajaisen- ja Kiltuanjärven säännöstelyihin. 

Tarkempaa tietoa Iisalmen reitin säännöstelystä löytyy Järviwikistä:

Julkaistu 4.6.2015 klo 11.25, päivitetty 22.6.2015 klo 14.30