Hyppää sisältöön

Kymijoen säännöstely

Päijännettä säännöstellään Asikkalan kunnan Kalkkisissa olevan säännöstelypadon avulla. Sieltä vedet virtaavat Kymijokea pitkin Suomenlahteen. Päijänteen vedenkorkeuksia ja juoksutusta Kymijokeen seurataan päivittäin ja niiden perusteella lasketaan Päijänteen tulovirtaama. Säännöstelyluvan mukaisten tavoitekorkeuksien määrittämiseksi tehdään Päijänteelle myös tulovesimääräennuste 3-8 kuukaudeksi eteenpäin. Laskettujen ja ennustettujen tulovesimäärien perusteella määritetään Päijänteen säännöstelyluvan mukaiset tavoitekorkeudet ja niitä vastaavat juoksutussuunnitelmat. Olennaisena osana Päijänteen säännöstelyn käyttöä on myös jatkuva säätilanteiden ja -ennusteiden seuranta.

Alla tietoa niistä muuttujista, joilla seurataan ja ennustetaan Päijänteen ja sen alapuolisten Konnivesi-Ruotsalainen ja Pyhäjärven vedenkorkeuksia, Päijänteen ja Kuusankosken virtaamia sekä alueen sadantoja.

 

Lisätietoja

  • Juha Pohjoisaho
    puh. 0295 029 270

 

Julkaistu 9.1.2014 klo 13.20, päivitetty 28.5.2019 klo 15.44