Hyppää sisältöön

Kokemäenjoen vesistöalueen säännöstely

Ajankohtaista

 

Pyhäjärven ja Näsijärven säännöstelylupiin haetaan muutosta aluehallintovirastosta

Pirkanmaan ELY-keskus ja Näsijärven säännöstely-yhtiö ovat hakeneet Pyhäjärven ja Näsijärven säännöstelyluvan muuttamista Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirastosta. Hakemuksen tarkoituksena on lisätä joustavuutta vesistöjen säännöstelyyn varsinkin keväisin. Aluehallintoviraston päätös tullee vuoden 2020 aikana.

Lisätietoja: Pyhäjärven ja Näsijärven säännöstelylupien tarkistaminen

 

Pirkanmaan keskeisten järvien säännöstelysuosituksia seurataan säännöstelykatsauksen avulla

Pirkanmaan ELY-keskus on laatinut vuosittain säännöstelykatsauksen, joka tarkastelee Näsijärven, Vanajaveden, Pyhäjärven, Kyrösjärven, Mahnalanselkä-Kirkkojärven sekä Rauta-Kuloveden säännöstelysuositusten toteutumista. Uusin katsaus julkaistaan vuosittain lokakuun alkupuolella.

 

Kauvatsanreitillä tarkastellaan Mouhijärven ja Kiikoisjärven säännöstelylupia

Pirkanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus on v. 2018 käynnistänyt Kauvatsanjoen reitin vesitaloudellisen kehittämistyön Kiikoisjärven ja Mouhijärven säännöstelyjen vaihtoehtotarkastelulla. Parhaillaan selvitetään kalatien rakentamismahdollisuuksia Putajanpadon ja Jaaranpadon yhteyteen. Lisätietoja: Kauvatsanreitin säännöstely
 

Urjalassa sijaitsevien Nuuta-, Ruta- ja Kortejärvien säännöstelyä tarkastellaan kunnan ja ELY-keskuksen yhteistyönä

Lisää tietoa osiossa Urjalan säännöstelyt

Kokemäenjoen vesistöalue on maamme viidenneksi suurin ja sijaitsee pääosin Pirkanmaan, Kanta-Hämeen ja Satakunnan alueilla. Vesistöalueen vedet laskevat Kokemäenjoen kautta Selkämereen. Kokemäenjoen vesistöalueesta 11 % on järviä, joista suurimmat sijaitsevat Pirkanmaan alueella. Vesi.fi palvelussa on esitettynä kartalla Kokemäenjoen vesistöalueen säännöstellyt järvet.

Kokemäenjoen vesistöaluetta on säännöstely jo 1800-luvulla, jolloin ensimmäisiä kertoja alettiin vaikuttaa aktiivisesti Näsijärven vedenkorkeuksiin. Nykyisin keskeisimmät säännöstellyt järvet ovat Vanajavesi, Pyhäjärvi, Näsijärvi, Kyrösjärvi sekä Kulo-, Rauta- ja Liekovesi. Myös Kokemäenjoki on säännöstelty; varsinaisella jokiosuudella on neljä voimalaitosta alkaen Sastamalan Tyrvään voimalaitoksesta päättyen Harjavallan voimalaitokseen. Alla olevassa kaaviokuvassa on esitetty Kokemäenjoen vesistöalue ja siihen kuuluvat järvireitit. Myös säännöstelemättömiksi luokitelluilla järvireiteillä voi olla joitakin pienempiä säännöstelyjä.

 

Prosessikuvaus Kokemäenjoen vesistöalueen merkittävimmistä säännösteltävistä ja säännöstelemättömistä järvistä ja vesireiteistä. Kaaviokuva Kokemäenjoen vesistöalueen merkittävimmistä säännösteltävistä ja säännöstelemättömistä järvistä ja vesireiteistä.

Kokemäenjoen vesistöalueen merkittävimmät säännöstellyt järvet sijaitsevat Pirkanmaalla ja osittain Kanta-Hämeessä. Alkuperäisinä säännöstelyn tavoitteina olivat tulvavahinkojen vähentäminen, vesivoimatuotanto sekä vesiliikenne. Pirkanmaan säännösteltyjen järvien vedenkorkeuksien vaihtelu on suurta moniin muihin etelä- ja keskisuomalaisiin säännösteltyihin järviin verrattuna. Sen sijaan vaihtelu on suhteellisen pientä verrattuna Pohjois-Suomen voimakkaasti säännöstelyihin järviin kuten Kemijärveen.

Tietoa Kokemäenjoen vesistön eri alueiden säännöstelyistä:

Kokemäenjoen vesistöalueella on laadittu useita sekä säännöstelyyn että tulvariskien hallintaan liittyviä selvityksiä. Vuosina 2015-2017 toteutettiin Pirkanmaan keskeisten järvien säännöstelyjen kehittämishanke ja Kokemäenjoen vesistöalueen padotus- ja juoksutusselvitys.

Julkaistu 27.11.2018 klo 10.18, päivitetty 8.10.2020 klo 12.17

Julkaisija: