Juojärven reitin säännöstely

 
          

Juojärven reitin suuria järviä säännöstellään voimatalouden tarpeita varten. Samassa tasossa olevien Juojärven, Rikkaveden ja Kaavinjärven säännöstelyluvanhaltija on Pohjois-Karjalan Sähkö Oy. Vedenkorkeusvaihtelu on voimataloussäännöstellyksi järveksi melko pientä. Säännöstelyn ylä- ja alarajan välinen korkeusero on vain 65 cm, kun se esim. Nilsiän reitillä olevassa Sälevässä on 2,8 m.

Patoonkoskeen Palokissa valmistui voimalaitos vuonna 1961 alun perin Outokummun kaivoksen energiatarpeiden varmistamiseksi, mutta myöhemmin se siirtyi Imatran Voima Oy:n omistukseen ja vuosituhannen vaihteessa uudeksi omistajaksi tuli Pohjois-Karjalan Sähkö Oy. Voimalaitoksen putouskorkeus on 19,7 m, rakennusvirtaama 40 m3/s ja vuosittain tuotetun energian määrä keskimäärin 28 GWh.

Juojärven säännöstelyn vaikutuksia arvioitiin vuonna 2008 valmistuneessa selvityksessä Pohjois-Savon säännöstellyistä järvistä  (Helda, digitaalinen arkisto). Selvityksen mukaan vedenkorkeuden vaihtelun vaikutukset Juojärven tilaan ja käyttöön ovat vähäiset, eikä erityisiä tarpeita säännöstelyn kehittämiseksi ole. Lupaan kuitenkin sisältyy pieni pakollinen kevätalennus, joka todettiin ongelmalliseksi mm. keväällä 2014. Lupaa voidaankin joutua tarkistamaan tältä osin ilmastonmuutokseen sopeutumiseksi.

Tarkempaa tietoa Juojärven reitin säännöstelystä löytyy Järviwikistä.

Julkaistu 4.6.2015 klo 11.31, päivitetty 22.6.2015 klo 14.19