Iisalmen reitin säännöstelyt

 

Onkiveden maisemia Iisalmen reitiltäIisalmen reitin säännöstellyt järvet ovat Onkivesi, Porovesi ja sen kanssa samassa tasossa olevat Nerkoonjärvi, Haapajärvi ja Iso- ja Pikku-Ii, Kiuruvesi, Hauta-, Kilpi- ja Rytkynjärvi sekä Salahminjärvi. Säännöstelyjen päätarkoituksena on alentaa maataloudelle haitallisia vedenkorkeuksia lukuun ottamatta Salahminjärveä, jota säännöstellään voimatalouden tarpeita varten.

Kiuruveden säännöstely aloitettiin 1900-luvun alussa ja Onki- ja Poroveden säännöstely 1940-luvulla. Säännöstelyluvat olivat alun perin järvenlaskuyhtiöiden hallussa, mutta ne siirrettiin 1960-luvulla valtion hoitoon. Säännöstelylupien nykyinen haltija on Pohjois-Savon ELY-keskus. Hauta-, Kilpi- ja Rytkynjärvien säännöstelyluvan haltija on järjestely-yhtiö ja Salahminjärven säännöstelyluvan haltija on Savon Voima Oy.

Säännöstelyjen kehittäminen

Onkiveden ja Poroveden tasossa olevien järvien säännöstelylupaa on tarkistettu kolme kertaa säännöstelyn aloittamisen jälkeen. Säännöstelyn tarkistamisen tavoitteena on ollut säännöstelystä vesiluonnolle ja virkistyskäytölle aiheutuvien haittojen vähentäminen.  Alueella on toiminut 1980-luvulta lähtien eri intressitahoista koostuva seurantaryhmä, jolta on saatu arvokasta näkemystä sekä säännöstelyn kehittämiseen että toteuttamiseen. Seurantaryhmä kokoontuu vuosittain.

Kiuruveden säännöstelyn kehittämismahdollisuuksia arvioitiin vuonna 2013 valmistuneessa selvityksessä. Säännöstelyn lisäksi selvityksessä tarkasteltiin mahdollisuuksia parantaa Kiuruveden tilaa mm. kuormitusta vähentämällä.  Selvityksen jatkotoimenpiteinä käynnistetään Kiuruveden säännöstelyn tarkistamissuunnitelman laatiminen vuonna 2015.

Vuonna 2014 Iisalmen reitillä aloitettiin selvitys ilmastonmuutoksen vaikutuksista vesistöjen vedenkorkeuksiin ja virtaamiin sekä säännöstelyjen toimivuuteen.  Hydrologisten vaikutusten lisäksi selvityksessä tarkastellaan ilmastonmuutoksen vaikutuksia valuma-alueelta tulevaan kuormitukseen. Selvityksen tulosten perusteella arvioidaan tarvetta muuttaa vesistöjen säännöstelylupia niin, että ne toimivat myös muuttuvassa ilmastossa.

Tarkempaa tietoa Iisalmen reitin säännöstelystä löytyy Järviwikistä:

Julkaistu 4.6.2015 klo 11.06, päivitetty 22.6.2015 klo 13.47