Höytiäisen säännöstely

Järvimasema HöytiäiseltäPyhäselkään laskevaa Höytiäistä on säännöstelty vuodesta 1957, jolloin Puntarikosken voimalaitos valmistui järven luusuaan. Voimalaitoksen omistaa Pohjois-Karjalan Sähkö Oy, ja sen teho on 6 MW, vuosienergia keskimäärin 11 GWh ja putouskorkeus 11,7 metriä. Puntarikosken voimalaitoksen rakennusvirtaama (70 m3/s) on noin nelinkertainen järvestä lähtevään keskivirtaamaan nähden.

Höytiäisen valuma-alue on järven kokoon verrattuna pieni. Järven pinta-ala (283 km 2) suhteessa muuhun valuma-alueeseen (1177 km 2) on 24 %. Höytiäisen vedenkorkeuden vaihtelu kesäaikaan on yleensä pientä, ja vedenpinta pysyttelee tavallisesti noin 5–15 cm säännöstelyn ylärajan alapuolella.

Höytiäisen nykyisen säännöstelyn toimivuutta ilmastonmuutostilanteessa on tarkasteltu Pohjois-Karjalan ELY-keskuksessa vuonna 2012. Höytiäisen säännöstelyluvassa on pakollinen vedenpinnan ns. kevätalennus. Tarkastelun perusteella Höytiäisen säännöstelylupaa ei kuitenkaan tarvitsisi lähivuosikymmeninä muuttaa, vaikka ilmastonmuutos mahdollisesti lisäisi erittäin vähäsateisten kesien todennäköisyyttä tulevaisuudessa. Höytiäisen lähtövirtaamalle ei ole säännöstelyluvassa määrätty tiettyä minimimäärää.

Julkaistu 4.6.2015 klo 11.34, päivitetty 22.6.2015 klo 14.06