Saimaan juoksutukset

Juoksutusten pääsääntö

Vedenjuoksutusta Saimaasta tulee hoitaa niin, että Saimaan vedenkorkeus ja Vuoksen virtaamaa pidetään normaalina. Kun normaalista poikkeava tulva tai alhainen vedenkorkeus on odotettavissa voidaan juoksutusta muuttaa ensi tilassa niin, että odotettavissa olevat vahingot pystytään ehkäisemään tehokkaasti.

Pääsääntöä täydentävät ohjeet

Vesitilanne-ennusteen osoittaessa tulvakorkeuksia saadaan juoksutusta muuttaa luonnonmukaista virtaamaa suuremmaksi ja hyvin matalan veden aikaan pienemmäksi. Muutos tehdään vähitellen vesitilanteen kehittymistä seuraten. Vesitilanteen palauduttua normaaliksi siirrytään normaalijuoksutuksiin.Saimaan veden nousu tulvakorkeuden NN +76,60 m yli tulee pyrkiä estämään tai sitä tehokkaasti pienentämään. Samalla on huolehdittava siitä, että vedenkorkeuden muutoksista aiheutuvat vahingot jäävät mahdollisimman vähäisiksi Vuoksessa. Purjehduskautena 1.5. - 15.12. tulee tavoitealarajan NN +75,10 m ja muuna aikana rajan NN +75,00 m alitukset mahdollisuuksien mukaan estää. Juoksutus pyritään tällöin kuitenkin pitämään vähintään 300 m3/s, paitsi siinä tapauksessa, että tästä aiheutuisi vedenpinnan laskeminen ajankohdan luonnonmukaista korkeutta alemmaksi.

Saimaan ja Vuoksen vesitilannetta pidetään normaalina, kun Saimaan vedenkorkeus on piirroksessa normaaleina pidettävien vedenkorkeusvaihtelujen vyöhykkeen sisäpuolella eikä se uhkaa vesitilanne-ennusteen mukaan nousta tai laskea sen ulkopuolelle. Täksi vyöhykkeeksi määritellään piirroksessa näkyvien vedenkorkeuksien keskiarvokäyrän molemmin puolin ± 50 cm oleva vedenkorkeuksien vaihtelualue (kuva).

Lisätietoja

  • Johtava vesitalousasiantuntija Tapio Tuukkanen
    P. 0295 029 225
    Sähköposti: etunimi.sukunimi@ely-keskus.fi
Julkaistu 9.10.2013 klo 10.32, päivitetty 20.10.2021 klo 11.36