Juoksutusten käytännössä toteutus

 

Kaakkois-Suomen ELY-keskus vastaa 1.3.2011 alkaen juoksutussäännön mukaisen viikottaisen juoksutuksen määrittämisestä. Viikoittaisen juoksutuksen määritys tehdään juoksutussäännön mukaan niin, että Saimaan vedenkorkeus pysyy koko ajan luonnontilaista vastaavalla vedenkorkeudella, kun Saimaan vedenkorkeus on normaalivyöhykkeellä.

Vedenjuoksutus Saimaasta toteutetaan Tainionkosken voimalaitoksen kautta. Fortum Oyj toteuttaa Kaakkois-Suomen ELY-keskuksen määrittämät viikoittaiset juoksutukset.

Poikkeustilanteet

Jos ennusteissa vedenkorkeus uhkaa nousta tai laskea normaalivyöhykkeen ulkopuolelle tai on normaalivyöhykkeen ulkopuolella vähän, voi Kaakkois-Suomen ELY-keskus aloittaa luonnontilaisesta poikkeavan juoksutuksen, kun muutos on sen suuruinen, että siitä ei aiheudu vahinkoa tai haittaa alapuolisessa vesistössä. Kaakkois-Suomen ELY-keskus huolehtii näihin juoksutusmuutoksiin liittyvästä tiedottamisesta Saimaan alueen kunnille ja muille tahoille.

Jos edellä tarkoitetut juoksutusmuutostoimenpiteet eivät Kaakkois-Suomen ELY-keskuksen arvion mukaan ole riittäviä tulvan tai haitallisen alhaisen vedenkorkeuden estämiseksi, ELY-keskus tekee maa- ja metsätalousministeriölle esityksen tarvittaviksi jatkotoimenpiteiksi. Maa- ja metsätalousministeriö päättää sen perusteella juoksutusmuutoksen kasvattamisesta, vähentämisestä ja lopettamisesta kaikissa niissä tapauksissa, joissa juoksutukset ovat niin suuria tai niin pieniä, että niistä saattaa aiheutua korvattavia menetyksiä Saimaalla tai Vuoksella.

Tarkkailu ja valvonta

Kaakkois-Suomen ELY-keskus huolehtii 1.3.2011 alkaen juoksutussäännön toimeenpanon vaikutusten tarkkailusta yhteistyössä Etelä-Savon ja Pohjois-Karjalan ELY-keskusten sekä Metsähallituksen kanssa. Juoksutusmuutosten vaikutusten tarkkailu sovitetaan yhteen saimaannorpan elinolojen sekä kalaston ja kalastuksen muun tarkkailun ja tutkimus- ja selvitystyön kanssa. Etelä- Savon ELY-keskus hyväksyy tarkkailusuunnitelmat.

Kaakkois-Suomen, Etelä-Savon, Pohjois-Karjalan sekä Pohjois-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukset (ELY-keskukset) valvovat alueillaan säännön toimeenpanoa. Suomen ympäristökeskus (SYKE) tuottaa juoksutussääntöön liittyvät asiantuntijapalvelut, joihin sisältyy mm. ennustemalliin sekä ohjelmistoihin liittyvät asiantuntija- ja yläpitotehtävät.

Lisätietoja: 
Johtava vesitalousasiantuntija Tapio Tuukkanen P. 0295 029 225
etunimi.sukunimi@ely-keskus.fi

 

Julkaistu 10.10.2013 klo 9.07, päivitetty 20.10.2021 klo 11.43