Vesistön juoksutusten muuttaminen erityistilanteissa

Joidenkin järvien juoksutuksia säädetään esimerkiksi voimalaitoksen patorakenteiden avulla siten, että virtaama ja vedenkorkeus vesistössä pidetään yleensä luonnonmukaisena. Vesioikeudellisesti kyseessä ei silloin ole säännöstely. Tällaisenkin järven juoksutusta voidaan muuttaa luonnonmukaisesta esimerkiksi tulvan tai kuivuuden torjumiseksi.

Vesilain mukaan erityistilanteissa suoritettavina vaarantorjuntatoimina voidaan voimassa olevan luvan määräyksiä tilapäisesti muuttaa yksittäisen vaaratilanteen torjumiseksi ja vahinkojen vähentämiseksi.

Lisätietoa

Julkaistu 3.12.2013 klo 15.43, päivitetty 10.2.2021 klo 12.48