Hyppää sisältöön

Häiriötilanteet padoilla vuonna 2019

Vuonna 2019 ilmoitettiin viranomaiselle 19 häiriötilannetta padoilla Suomessa. Ensimmäistä kertaa otettiin käyttöön häiriötilanteiden luokittelu. Häiriötilanteet luokitellaan seuraavasti:

Vauriotilanteiden ryhmä jakautuu vauriotilanteen vakavuuden perusteella kolmeen luokkaan: 

  • vakava vaurio V1
  • huomattava vaurio V2 
  • lievä vaurio V3

Toimintahäiriöiden ryhmä jakautuu häiriötilanteen vakavuuden perusteella kolmeen luokkaan: 

  • vakava toimintahäiriö T1
  • huomattava toimintahäiriö T2 
  • lievä toimintahäiriö T3 käyttöön häiriötilanteiden luokittelu (HT luokka). 

Häiriötilanteiden luokittelusta on kerrottu enemmän Suurpadot ry:n julkaisussa Patojen häiriötilanteiden luokittelu (www.fincold.org).

Vauriotilanteiden ryhmä jakautuu vauriotilanteen vakavuuden perusteella kolme en luokkaan: v akava vaurio V1 h uomattava vaurio V2 lievä vaurio V3 Toimintahäiriöiden ryhmä jakautuu häiriötilanteen vakavuuden perusteella kolmeen luokkaan: vakava toimintahäiriö T1 huomattava toimintahäiriö T2 lievä toimintahäiriö T3 Patojen häiriötilanteet vuonna 2019:

Julkaistu 9.6.2020 klo 11.00, päivitetty 16.6.2020 klo 10.04

Julkaisija: