Hyppää sisältöön

Patojen vahingonvaara

Padon vahingonvaaraselvitys ja padon turvallisuussuunnitelma

1-luokan padon omistajan on laadittava selvitys padosta ihmisille ja omaisuudelle sekä ympäristölle aiheutuvasta vahingonvaarasta (vahingonvaaraselvitys). Vahingonvaaraselvityksessä muun muassa kuvataan suurimman vahingonvaaran aiheuttama sortuma padolla sekä selvitetään vahinkokohteet tällä patosortuman tulva-alueella.

Lisäksi 1-luokan padon omistajan on laadittava ja pidettävä ajan tasalla suunnitelma toimenpiteistä 1-luokan padon onnettomuus- ja häiriötilanteissa (padon turvallisuussuunnitelma). 

Patoturvallisuuslain mukaisesti patoturvallisuusviranomaisella on velvollisuus tiedottaa padosta aiheutuvasta vahingonvaarasta. 

1-luokan padoille on laadittu vahingonvaarakartat. Vahingonvaara-aluetta on kaikki padon alapuolinen alue, jonne patosortumatilanteessa vesi (tai muu padotettu aine) voi levitä, mutta patoturvallisuuslain tarkoittamissa vahingonvaarakartoissa tarkastellaan vain pahinta vaihtoehtoa.

Mikäli esimerkiksi 3-luokan padon alapuolelle rakennetaan asuinrakennuksia, on padon luokitus harkittava uudelleen. Todennäköisyys padon luokittelemiseksi 1-luokkaan on tällöin suuri.

1-luokan patojen tulvakartat löytyvät Tulvakarttapalvelusta. Näissä kartoissa on kuitenkin esitetty pääsääntöisesti vain yksi patosortumatilanne. Kartoissa ei siis ole esitetty kaikkia mahdollisia patojen vahingonvaara-alueita.

Seuraaviin pdf-tiedostoihin on lueteltu luokitellut padot Suomessa (vuodelta 2015 1-luokka ja 2013 loput).

Patojen häiriötilanteista viranomainen kerää tiedot patoturvallisuuden tietojärjestelmään.

Vuosittain pyritään julkaisemaan tietoa tapahtuneista häiriötilanteista.

Vahingonvaaraselvityksen laadinnasta järjestettiin koulutus 2017.

Julkaistu 8.7.2013 klo 8.53, päivitetty 16.6.2020 klo 7.14
Julkaisija: