Patoturvallisuuden tietojärjestelmä

Patoturvallisuuden tietojärjestelmä toimii sähköisenä patoturvallisuuskansiona padon omistajille ja viranomaisille. Järjestelmä on avattu padon omistajille kesäkuussa 2013. Järjestelmään tallennetaan patoturvallisuuslain (494/2009) 33 §:n mukaisesti   

 • padon omistajan yhteystiedot     
 • sekä patoturvallisuusasetuksen (319/2010) 10 §:n mukaiset tekniset tiedot, joita ovat    
 • patoa koskevat lupa- ja muut viranomaisten päätösasiakirjat    
 • hydrologinen mitoitus    
 • suunnitteluasiakirjat, joista ilmenee tekniset turvallisuusvaatimukset patoa rakentaessa ja korjaustöissä   
 • tarkkailuohjelma    
 • vahingonvaaraselvitys    
 • turvallisuussuunnitelma    
 • turvajärjestelyt    
 • määräaikaistarkastusten aineisto    
 • padolle laaditut kuntoarviot.    

Lisäksi järjestelmään kerätään tiedot mm. padolla käynnissä olevista kunnostusprojekteista ja tapahtuneista häiriötilanteista. Järjestelmään tallennetaan myös luokiteltavat työpadot.   

Järjestelmään on mahdollista tallentaa määräaikoja sovituista tehtävistä esim. asiakirjojen toimitus tai kunnostustoimenpide. Järjestelmästä on näin ollen helppo seurata sovittujen tehtävien etenemistä.

Padon omistajille, heidän edustajilleen ja viranomaistahoille kuten pelastusviranomainen, vesilainvalvoja, ympäristönsuojelulainvalvoja voidaan luoda tunnukset patoturvallisuuden tietojärjestelmään. Tunnuksilla omistajat ja heidän edustajansa pääsevät tarkastelemaan omien patojensa tietoja. Viranomaiset näkevät kaikki järjestelmään tallennetut padot. Tunnuksia voi pyytää Kainuun ELY-keskuksesta Teea Niskaselta tai Eija Isomäeltä. Sähköposti ovat muotoa etunimi.sukunimi(at)ely-keskus.fi.

Sähköinen järjestelmä mahdollistaa padon omistajalle patoturvallisuuskansion tietojen selailun ajasta ja paikasta riippumatta.  Vuonna 2018 järjestelmän kehitystyön myötä padon omistaja voi myös tallentaa tietoja tietojärjestelmään, mutta  tätä varten hänen on pyydettävä tallennusoikeudet.

Patoturvallisuuden tietojärjestelmän käytöstä on tehty ohjevideot. Ohjevideot löytyvät YouTubesta:

Tietojärjestelmän perusnäytöt

Dokumentin tallentaminen

Häiriötilanteesta ilmoittaminen

Yhteystietojen tarkistaminen ja päivittäminen

Julkaistu 7.6.2018 klo 14.14, päivitetty 23.9.2021 klo 8.25
Julkaisija: