Patoturvallisuusopas

Patoturvallisuuslaki (494/2009) tuli voimaan 1.10.2009 ja valtioneuvoston asetus patoturvallisuudesta (319/2010) 5.5.2010. Vanha patoturvallisuusohje ei ole enää voimassa ja se on korvattu patoturvallisuusoppaalla.

Patoturvallisuusopas julkaistiin 9.11.2012. Päivitetty versio julkaistiin 2018:

Patoturvallisuusopas

Padon omistajien työhön mallipohjiksi tarkoitetut oppaan liitteet 1-8:  

Liite 1, Kansilehti Patoturvallisuusoppaan kansikuva

Liite 2, Yhteystiedot

Liite 3, Toteutuma-asiakirjaluettelo

Liite 4a ja 4b, Padon päämitat

Liite 5, Padotusalueen päämitat

Liite 6, Hydrologiset mitoitusarvot

Liite 6B, Hydrologiset mitoutusarvot kaivos- ja jätepadoille

Liite 7, Padon tarkkailuohjelma

Liite 8, Padon turvajärjestelyt

Liite 8B, Padon turvajärjestelyt kaivos- ja jätepadoille

 

Vahingonvaaraselvityskoulutuksen materiaalit toimivat ohjeina vahingonvaaraselvityksen laadintaan.

 

Käännökset                   

Opas on kännetty ruotsiksi ja englanniksi.

 

 

Julkaistu 3.7.2013 klo 14.34, päivitetty 5.5.2022 klo 8.39
Julkaisija: