Koulutus kaivospatojen omistajille

Kainuun ELY-keskus järjesti 23.11.2015 koulutuksen kaivospatojen omistajille. Koulutuksessa Kirsi Haanpää Pöyry Finland Oy:ltä kertoi Kaivosten vesitaseesta ja kaivospatojen hydrologisesta mitoituksesta sekä Esa Kohonen Ramboll Finland Oy:ltä kertoi Kaivosten geoteknisestä suunnittelusta, rakentamisen laadunvalvonnasta ja varautumisesta häiriötilanteisiin.

Kirsi Haanpään esitys: Kaivosten vesitase ja kaivospatojen hydrologinen mitoitus

Esa Kohosen esitys: Kaivosaltaiden geotekninen suunnittelu

 

kaivospato
© kuva: Timo Regina
Julkaistu 11.12.2015 klo 9.45, päivitetty 9.8.2016 klo 15.25

Julkaisija: