Vedenpalautus

Vedenpalautus kunnostusojituksen yhteydessä

Metsätalousmaan kunnostusojituksen yhteydessä voidaan ennallistaa kuivuneita suojelusoita. Tätä toimenpidettä kutsutaan vedenpalauttamiseksi. Vedenpalautuksessa ojaverkostoa muutetaan siten, että luonnollisesti arvokkaalle suolle kuuluva vesi johdetaan ojituksen yhteydessä suolle. Toimenpide mahdollistaa metsätalousmaan kuivattamisen haitattomasti arvokkaiden soiden läheisyydessä, ja voi vähentää ojaston kunnostamiseen liittyviä kustannuksia. Samalla suon tarvitsema vesi ja ravinteet ohjataan sitä tarvitsevalle suolle.

Vedenpalautuksen toteuttaminen

Tarkista, sijaitseeko suunnittelemasi kunnostusojitus vedenpalautukseen soveltuvan suojelusuon läheisyydessä. Vedenpalautukseen soveltuvat suojelusuot ovat kaikkien nähtävillä avoimessa suometsänhoidon paikkatietoaineistossa:

Avaa suometsänhoidon paikkatietoaineiston sivun alaosan painikkeista karttatasot. Merkitse avautuvasta karttatasot -ikkunasta vedenpalautukseen soveltuvat suojelukohteet -karttataso näkyville. Aineistossa esitetään kellertävällä värillä kuivunut suojelusuon osa, ja turkoosilla kuivuneen osan luonnollinen valuma-alue.

Vedenpalautuksen toteutuksen suunnittelee tarjotun aineiston perusteella ojasuunnittelija. Ojasuunnittelija hyödyntää suunnittelussa:

Vedenpalautuksen toteuttamisen lomakkeet

Julkaistu 4.10.2021 klo 10.51, päivitetty 4.10.2021 klo 10.51