Rantapuuston ja -kasvillisuuden säilyttäminen

Uoman varrella kasvavat puut ja uoman luiskaa sitova ruohovartinen kasvillisuus kannattaa säästää, koska  kasvillisuus ja puiden juuret toimivat luontaisena eroosiosuojana. Näin uoman rakenne on kestävämpi ja siten voidaan vähentää kunnostustarvetta.

Puiden varjostus  ehkäisee uomien  umpeenkasvua ja viilentää vettä. Esimerkiksi vaelluskalat viihtyvät viileämmissä ja varjoisissa paikoissa. Lisäksi puut antavat eliöstölle suojaa ja ravintoa sekä monipuolistavat maisemaa. Avointen, pitkään muokkaamattomana olleiden, luiskien kasvillisuus on ehtinyt usein kehittyä monipuolisen niittymäiseksi. Uomaa reunustavat ja sitovat kasvillisuusluiskat ovat esimerkiksi perhosten tärkeitä elinympäristöjä.

Rantapuusto uomassa2 Neitoperhonen

Rantapuusto suojaa uomaa sortumiselta. Uoman niittymäinen kasvillisuus muodostaa elinympäristön monille lajeille © Kuva: Pinja Kasvio

 

Puroon kaatuneita puita ei kannata poistaa, sillä ne ovat tärkeitä suojapaikkoja, kiinnistyspintoja ja ravinnonlähteitä vesieliöille. Puut poistetaan ainoastaan silloin, jos ne tukkivat puron kokonaan ja estävät kalan nousun. Puuainesta voidaan myös lisätä puroon suisteiksi ja virranohjaimiksi, jolloin ne monipuolistavat uomaa.

puuaines puuaines3

Puuaineksesta voi rakentaa uomaan suisteita. Puut myös varjostavat uomaa ja tarjoavat ravintoa eliöstölle. © Kuva: Pinja Kasvio

 

Julkaistu 18.12.2014 klo 14.01, päivitetty 31.12.2015 klo 14.29