Hämeen järviltä Satakunnan suistoon - Kokemäenjoen vesistöalueen vesivisio 2050

uudet monipuoliset vesivisio 2050 -sivut löydät osoitteesta:

vesivisio2050.fi

Vesivisio2050 logo
 

Vesivisio 2050:

"Hyvälaatuinen ja monimuotoinen vesiympäristö varmistaa vesiin kytkeytyvät ekosysteemipalvelut. Niille rakentuvat luotettava vesihuolto, täysipainoinen virkistyskäyttö ja uudenlaiset ansaintamahdollisuudet ekologisesti ja taloudellisesti yhteen sovitettuna."

Vesivisio 2050 -työtä koordinoi vuonna 2021 Hämeen ELY-keskus.

Lisätietoja

Hämeen ELY-keskus:
Vesitalousasiantuntija Milla Torkkel, p. 0295 025 225 (etunimi.sukunimi@ely-keskus.fi)
 
Julkaistu 22.6.2017 klo 10.31, päivitetty 13.12.2021 klo 8.36

Julkaisija: