Hämeen järviltä Satakunnan suistoon - Kokemäenjoen vesistöalueen vesivisio 2050

uudet monipuoliset vesivisio 2050 -sivut löydät osoitteesta:

vesivisio2050.fi

Vesivisio2050 logo
 

Vesivisio 2050:

"Hyvälaatuinen ja monimuotoinen vesiympäristö varmistaa vesiin kytkeytyvät ekosysteemipalvelut. Niille rakentuvat luotettava vesihuolto, täysipainoinen virkistyskäyttö ja uudenlaiset ansaintamahdollisuudet ekologisesti ja taloudellisesti yhteen sovitettuna."

Vesivisio 2050 -työtä koordinoi vuonna 2020 Pirkanmaan ELY-keskus.

Lisätietoja

Pirkanmaan ELY-keskus:
projektiasiantuntija Virve Rinnola, puh. 0295 036 345
vesitalousasiantuntija Anne Mäkynen, puh. 0295 036 352
Julkaistu 22.6.2017 klo 10.31, päivitetty 3.12.2019 klo 15.52

Julkaisija: