Valtakunnallinen leväkatsaus 4.7.2019: Sisävesien sinilevätilanne on ajankohdalle tyypillinen, merialueilla sinilevää on havaittu paikoittain

Tiedote 4.7.2019 klo 12.58
20100808-_MG_556
© Ilkka Lastumäki
Epävakaa sää on hillinnyt leväkukintoja sekä sisävesillä että Suomen merialueilla. Sisävesillä sinilevää on havaittavissa ajankohdalle tyypillisiä määriä. Suomen merialueilla tilanne on rauhallinen ja sinilevää on havaittu vain paikoitellen. Sääolosuhteet vaikuttavat sinilevien runsastumiseen, tyynellä säällä ja veden lämmetessä voi sinileväkukinta kehittyä nopeastikin.

Merialueilla edelleen vain muutamia sinilevähavaintoja

Suomen rannikolla, lähinnä Saaristomerellä ja Suomenlahdella, on paikoin havaittu hieman sinilevää. Säiden tyyntyessä sinilevälauttoja voi kehittyä Saaristomerellä. Voimakkaita sinileväkukintoja ei ole havaittu Suomen avomerialueelle.

”Satelliittikuvat kertovat kohtuullisesta sinileväkukinnasta Itämeren pääaltaalla Gotlannin tasolta pohjoiseen. Kukinta ei kuitenkaan ulotu Suomen avomerialueelle. Tilanne on siis edelleen meillä rauhallinen”, toteaa ryhmäpäällikkö Harri Kuosa Suomen ympäristökeskuksesta.

Tällä hetkellä Suomen avomerialueet ovat edelleen viileitä. Rannikolla meriveden lämpötila on korkeampi, mutta sielläkin alle 20 astetta. Ennustettu tuulinen sää on myös sinilevien kasvua hidastava tekijä.

Järvillä sinilevätilanne pysynyt ajankohdalle tyypillisenä

Järvillä sinilevätilanne ei ole juurikaan muuttunut viime viikosta. Sinilevää on havaittu yhteensä noin 30 valtakunnallisen leväseurannan havaintopaikalla. Runsaasti sinilevää on havaittu vain neljällä havaintopaikalla. Kansalaisilta on saatu kolmisenkymmentä lisähavaintoa, joista kolmasosassa ei ollut havaittu sinilevää.

”Tällä hetkellä sinilevätilanne järvillä on tyypillinen tai hieman vähäisempi ajankohdan tyypilliseen tilanteeseen nähden. Mikäli viileähkö ja tuulinen sää jatkuu, sinilevien pintakukintojen runsastumisen todennäköisyys on edelleen pieni”, sanoo tutkija Kristiina Vuorio Suomen ympäristökeskuksesta

Järvissä pintavesien lämpötilat ovat edelleen ajankohdan pitkäaikaisen keskiarvon tuntumassa. Etelä- ja Keski-Suomessa pintalämpötilat ovat monissa järvissä 17-20 astetta ja Pohjois-Pohjanmaalla sekä Kainuussa 16-18 astetta. Lapissa pintaveden lämpötilat ovat pääosin 12-16 astetta.

Näin tunnistat sinilevän

Vähäinen määrä sinilevää näyttää vedessä vihreiltä tai kellertäviltä hiukkasilta. Rannalle voi ajautua kapeita leväraitoja. Erittäin runsaana esiintyessään sinilevä voi muodostaa maalia tai hernekeittoa muistuttavan leväpuuron, joka rantavesiin ja rannalle ajautuessaan voi muuttua räikeän turkoosiksi.

Jos levämassa hajoaa tikulla kokeiltaessa hippusina veteen, kyseessä voi olla sinilevä. Jos levä jää roikkumaan keppiin, kyseessä on jokin muu kuin sinilevä. Vesilasissa sinilevät nousevat pintaan vihertävinä hippusina noin tunnin kuluessa.

Ilmoita levähavaintosi Järvi-meriwikiin

Suomen ympäristökeskuksen ylläpitämässä Järvi-meriwikissä kuka tahansa voi perustaa oman havaintopaikan ja tallentaa sille levähavaintoja järviltä ja rannikkoalueilta. Myös yksittäisiä havaintoja voi lähettää eri vesistöillä liikkuessaan. Havainnot voi toimittaa älypuhelimissakin toimivan Havaintolähetti-sovelluksen avulla. Ilmoitetut havainnot näkyvät valtakunnallisella levätilannekartalla ja tukevat valtakunnallista levätilanteen arviointia. Myös havainnot siitä, että sinilevää ei ole, ovat tärkeitä.

Uimarantojen sinilevätilannetta seuraavat kunnat ja kaupungit, joten runsaasta sinileväesiintymästä uimarannalla kannattaa ilmoittaa kyseisen kunnan terveydensuojeluviranomaisille.

Suomen ympäristökeskus tiedottaa sinilevätilanteesta viikoittain joka torstai kesäkuun alusta elokuun loppuun saakka. Merialueiden osalta tiedotus koskee pääasiassa avomerialueita. 


Leväkukintojen riskiarvio:

Valtakunnallinen levätiedotus

Kuvia

Lisätietoja

(Puhelimitse klo 13–15)

Sisävesiltä

Tutkija Kristiina Vuorio, Suomen ympäristökeskus SYKE (7.7. saakka)
puh. 0295 251 757, etunimi.sukunimi@ymparisto.fi

Ryhmäpäällikkö Marko Järvinen, Suomen ympäristökeskus SYKE (8.7. alkaen)
puh. 0295 251 241, etunimi.sukunimi@ymparisto.fi

Merialueilta

Sinilevätilanne merialueilla

Ryhmäpäällikkö Harri Kuosa, Suomen ympäristökeskus SYKE (7.7. saakka)
puh. 0295 251 106, etunimi.sukunimi@ymparisto.fi

Tutkija Sirpa Lehtinen, Suomen ympäristökeskus SYKE (8.7. alkaen)
puh. 0295 251 353, etunimi.sukunimi@ymparisto.fi

Itämeren tila

Erikoistutkija Henrik Nygård, Suomen ympäristökeskus SYKE (7.7. saakka)
puh. 0295 251 469, etunimi.sukunimi@ymparisto.fi

Ryhmäpäällikko Mikko Raateoja, Suomen ympäristökeskus SYKE (8.7. alkaen)
puh. 0295 251 536, etunimi.sukunimi@ymparisto.fi

Viestintä

Viestintäharjoittelija Ville Jäppinen, Suomen ympäristökeskus SYKE
puh. 0295 252 095, etunimi.sukunimi@ymparisto.fi