Valtakunnallinen leväkatsaus 22.8.2019: Sinileväkukintojen määrä Suomen merialueilla on vähentynyt, järvillä sinilevää keskimääräistä vähemmän

Tiedote 22.8.2019 klo 12.29
20100808-556
© Ilkka Lastumäki

Sinilevän määrä on vähentynyt viime viikosta niin järvillä kuin merialueillakin. Merialueilla sinilevät ovat pääasiassa veteen sekoittuneena, mutta paikoittaisia pintaesiintymiä on havaittu Suomen eteläisillä ja lounaisilla merialueilla. Järvillä sinilevän esiintyminen on selkeästi vähentynyt viileän ja epävakaisen sään seurauksena.

Sinileväkukintojen määrä merialueilla vähentynyt

Sinileväkukintojen määrä Suomen merialueilla on kuluneella viikolla edelleen vähentynyt. Sinileviä on kuitenkin yhä melko runsaasti veteen sekoittuneena Suomen eteläisillä ja lounaisilla merialueilla, ja paikoin pintaesiintyminäkin erityisesti Ahvenanmaan ja Saaristomeren eteläpuolisilla merialueilla, Suomenlahden suulla ja eteläisellä Selkämerellä. Tiedot perustuvat satelliittitulkintoihin, Rajavartiolaitoksen lentäjien havaintoihin ja sinileväpigmenttituloksiin, joita saadaan Helsingin ja Tukholman välillä risteilevälle M/S Silja Serenadelle asennetusta Alg@line-mittauslaitteistosta.

Rannikolla sinilevää on esiintynyt muutamilla valtakunnallisen sinileväseurannan havaintopaikoilla Suomenlahdella, Saaristomerellä, Selkämerellä ja Merenkurkussa. Yhdellä Saaristomerellä sijaitsevalla havaintopaikalla havaittiin erittäin runsaasti sinilevää. Kansalaiset ovat ilmoittaneet Havaintolähetti-sovelluksen avulla Järvi-meriwikiin muutamia sinilevähavaintoja Saaristomereltä ja Rauman edustalta.

”Rannikolla sinilevätilanne voi vaihdella lyhyidenkin etäisyyksien välillä huomattavasti ja muuttua nopeasti”, sanoo tutkija Sirpa Lehtinen Suomen ympäristökeskuksesta.

Meriveden pintalämpötila on Ilmatieteen laitoksen mukaan Perämerellä 11-16 °C, Selkämerellä 11-18 °C, Saaristomerellä 17-18 °C ja Suomenlahdella 15-18 °C.

Järvillä sinilevää selvästi keskimääräistä vähemmän

Viileä ja epävakainen sää on edelleen hillinnyt sinilevän esiintymistä järvillä. Sinilevää on havaittu 30 valtakunnallisen leväseurannan havaintopaikalla. Näistä vain kuudella havaintopaikalla levämäärä on arvioitu runsaaksi ja yhdessä erittäin runsaaksi.

"Yleensä sinilevän esiintyminen järvissä on runsainta elokuussa, mutta tänä kesänä sinilevämäärät ovat olleet koko elokuun pienempiä kuin keskimäärin 20-vuotisen valtakunnallisen seurannan aikana.", toteaa ryhmäpäällikkö Marko Järvinen Suomen ympäristökeskuksesta.

Järvien pintavesien lämpötilat ovat monissa järvissä yhden asteen viileämpiä kuin tyypillisesti tähän aikaan. Tällä hetkellä järvissä pintavesien lämpötila on maan etelä- ja keskiosissa 16 - 18 °C, Kainuussa ja Pohjois-Pohjanmaalla 14 - 16 °C ja Lapin alueella Suomessa 12 - 14 °C.

Sinileväiseen veteen on aina syytä suhtautua varoen

Sinilevää sisältävään veteen on syytä suhtautua aina siten, että se saattaa aiheuttaa terveyshaittaa. Sinilevätilanne järvien ja meren rannoilla voi vaihdella lyhyidenkin etäisyyksien välillä ja muuttua samallakin paikalla yhden päivän aikana. Myrkytysepäilyissä hakeudutaan lääkäriin ja viedään eläin eläinlääkäriin.

Myrkytystietokeskus vastaa puhelimitse ympäri vuorokauden äkillisten myrkytysten ehkäisyyn ja hoitoon liittyviin kysymyksiin maksuttomassa numerossa 0800 147 111.

Näin tunnistat sinilevän

Vähäinen määrä sinilevää näyttää vedessä vihreiltä tai kellertäviltä hiukkasilta. Rannalle voi ajautua kapeita leväraitoja. Erittäin runsaana esiintyessään sinilevä voi muodostaa maalia tai hernekeittoa muistuttavan leväpuuron, joka rantavesiin ja rannalle ajautuessaan voi muuttua räikeän turkoosiksi.

Jos levämassa hajoaa tikulla kokeiltaessa hippusina veteen, kyseessä voi olla sinilevä. Jos levä jää roikkumaan keppiin, kyseessä on jokin muu kuin sinilevä. Vesilasissa sinilevät nousevat pintaan vihertävinä hippusina noin tunnin kuluessa.

Uimarantojen levätilanne

Uimarantojen sinilevätilannetta seuraavat kunnat ja kaupungit, joten runsaasta sinileväesiintymästä uimarannalla kannattaa ilmoittaa kyseisen kunnan terveydensuojeluviranomaisille.

Ajantasaiset tiedot uimarantojen sinilevätilanteesta löytyvät kuntien verkkosivuilta ja -palveluista. Esimerkiksi Helsingin ja Espoon uimarantojen sinilevätilannetta voi seurata osoitteesta https://ulkoliikunta.fi/.

Lisätietoa uimavesien seurannasta antaa terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL):

Ilmoita levähavaintosi Järvi-meriwikiin

Suomen ympäristökeskuksen ylläpitämässä Järvi-meriwikissä kansalaisetkin voivat perustaa omia havaintopaikkoja ja tallentaa niille sinilevähavaintoja järviltä ja rannikkoalueilta. Myös yksittäisiä havaintoja ja havaintoa tukevia kuvia voi lähettää eri vesistöillä liikkuessaan. Havainnot voi toimittaa älypuhelimissakin toimivan Havaintolähetti-sovelluksen avulla. Ilmoitetut havainnot näkyvät valtakunnallisella levätilannekartalla ja tukevat valtakunnallista levätilanteen arviointia. Myös havainnot siitä, että sinilevää ei ole, ovat tärkeitä.

Uimarantojen sinilevätilannetta seuraavat kunnat ja kaupungit, joten runsaasta sinileväesiintymästä uimarannalla kannattaa ilmoittaa kyseisen kunnan terveydensuojeluviranomaisille.

Suomen ympäristökeskus tiedottaa yleisestä valtakunnallisesta sinilevätilanteesta viikoittain joka torstai kesäkuun alusta elokuun loppuun saakka. Merialueiden osalta tiedotus koskee pääasiassa avomerialueita.


Leväkukintojen riskiarvio

Itämeren sinilevätilannetta taustoittava tiedote

Valtakunnallinen levätiedotus

Kuvia

Lisätietoja

(Puhelimitse klo 13–15)

Sisävesiltä

Ryhmäpäällikkö Marko Järvinen, Suomen ympäristökeskus SYKE
puh. 0295 251 241, etunimi.sukunimi@ymparisto.fi

Merialueilta

Sinilevätilanne merialueilla

Tutkija Sirpa Lehtinen, Suomen ympäristökeskus SYKE
puh. 0295 251 353, etunimi.sukunimi@ymparisto.fi

Itämeren tila

Erikoistutkija Jouni Lehtoranta, Suomen ympäristökeskus SYKE (23.8. saakka)
puh. 0295 251 363, etunimi.sukunimi@ymparisto.fi

Ryhmäpäällikkö Harri Kuosa, Suomen ympäristökeskus SYKE (26.8. alkaen)
puh. 0295 251 106, etunimi.sukunimi@ymparisto.fi

Viestintä

Viestintäharjoittelija Sini Leskinen, Suomen ympäristökeskus SYKE
puh. 0295 252 096, etunimi.sukunimi@ymparisto.fi