Valtakunnallinen leväkatsaus 13.6.2019: Järvillä sinilevä lisääntynyt hieman, merellä tilanne edelleen rauhallinen

Tiedote 13.6.2019 klo 12.23
Hiekkaranta 556
© Kuva: Ilkka Lastumäki / itameri.kuvat.fi

Sinileväkukinnat ovat lisääntyneet viime viikosta Etelä-Suomen järvillä. Suomen avomerialueilla ei ole sinileväkukintoja, mutta rannikolla on havaittu yksittäisiä sinileväesiintymiä. Jokainen voi osallistua sinileväseurantaan älypuhelimissa toimivan Havaintolähetin avulla tai perustamalla oman havaintopaikan Järvi-meriwiki -palveluun.

Järvillä sinilevän määrä lisääntynyt

Sisävesillä esiintyy sinilevää ajankohtaan nähden hieman keskimääräistä enemmän ja sinilevähavaintojen määrä on lisääntynyt viime viikosta. Eteläisimmän Suomen alueella on havaittu hieman sinilevää yhteensä 13 valtakunnallisen leväseurannan havaintopaikalla. Runsaita tai erittäin runsaita sinilevien pintakukintoja ei ole kuitenkaan havaittu. Kansalaisilta on tullut lisäksi neljä havaintoa sinileväkukinnoista.

”Alkukesän erittäin lämmin ajanjakso aikaisti sinileväkukintojen syntyä. Tällä hetkellä tuulinen sää pitää mahdolliset sinileväesiintymät kuitenkin veteen sekoittuneena. Toisaalta tuuli voi kuljettaa sinileviä, jolloin levää saattaa ajautua rannoille”, tutkija Kristiina Vuorio Suomen ympäristökeskuksesta sanoo.

Lämpöjakson jälkeisen viileän ja tuulisen sään seurauksena järvien pintalämpötilat ovat laskeneet Etelä-Suomessa alle 20 asteeseen. Maan keskiosissa pintavesien lämpötila vaihtelee 12 ja 16 asteen välillä. Lapissa pintaveden lämpötila on pääosin alle 12 astetta.

Merialueilla vain muutamia sinilevähavaintoja rannikolla

Suomen avomerialueilla ei ole havaittu sinileväkukintoja, mutta rannikolla on ollut yksittäisiä paikallisia sinileväesiintymiä. Vedessä saattaa edelleen esiintyä paikoin männyn siitepölyä, joka veden pinnalla näyttää erehdyttävästi sinilevältä.

”Tilanne on alkukesälle tavanomainen. Sääolosuhteet vaikuttavat suuresti sinilevien runsastumiseen, joten tyynellä säällä ja veden lämmetessä paikallinen sinileväkukinta voi kehittyä nopeastikin. Runsaimmin sinileviä esiintyy Itämerellä yleensä vasta heinä- ja elokuussa”, muistuttaa tutkija Heidi Hällfors Suomen ympäristökeskuksesta.

Merivesi on edelleen alkukesäisen viileää. Avomerialueilla veden lämpötila vaihtelee noin viidestä viiteentoista asteeseen, ja vesi on lämpimintä Saaristomerellä ja Suomenlahdella. Aivan rannikon tuntumassa vesi voi olla jonkin verran avomerta lämpimämpää.

Näin tunnistat sinilevän

Vähäinen määrä sinilevää näyttää vedessä vihreiltä tai kellertäviltä hiukkasilta. Rannalle voi ajautua kapeita leväraitoja. Erittäin runsaana esiintyessään sinilevä voi muodostaa maalia tai hernekeittoa muistuttavan leväpuuron, joka rantavesiin ja rannalle ajautuessaan voi muuttua räikeän turkoosiksi.

Jos levämassa hajoaa tikulla kokeiltaessa hippusina veteen, kyseessä voi olla sinilevä. Jos levä jää roikkumaan keppiin, kyseessä on jokin muu kuin sinilevä. Vesilasissa sinilevät nousevat pintaan vihertävinä hippusina noin tunnin kuluessa.

Ilmoita levähavaintosi Järvi-meriwikiin

Suomen ympäristökeskuksen ylläpitämässä Järvi-meriwikissä kuka tahansa voi perustaa oman havaintopaikan ja tallentaa sille levähavaintoja järviltä ja rannikkoalueilta. Myös yksittäisiä havaintoja voi lähettää eri vesistöillä liikkuessaan. Havainnot voi toimittaa älypuhelimissakin toimivan Havaintolähetti-sovelluksen avulla. Ilmoitetut havainnot näkyvät valtakunnallisella levätilannekartalla ja tukevat valtakunnallista levätilanteen arviointia. Myös havainnot siitä, että sinilevää ei ole, ovat tärkeitä.

Uimarantojen sinilevätilannetta seuraavat kunnat ja kaupungit, joten runsaasta sinileväesiintymästä uimarannalla kannattaa ilmoittaa kyseisen kunnan terveydensuojeluviranomaisille.

Suomen ympäristökeskus tiedottaa sinilevätilanteesta viikoittain joka torstai kesäkuun alusta elokuun loppuun saakka. Merialueiden osalta tiedotus koskee pääasiassa avomerialueita. 


Leväkukintojen riskiarvio:

Valtakunnallinen levätiedotus

Kuvia

Lisätietoja

(Puhelimitse klo 13–15)

Sisävesiltä

Tutkija Kristiina Vuorio, Suomen ympäristökeskus SYKE (14.6. saakka)
puh. 0295 251 757, etunimi.sukunimi@ymparisto.fi

Ryhmäpäällikkö Marko Järvinen, Suomen ympäristökeskus SYKE (17.6. alkaen)
puh. 0295 251 241, etunimi.sukunimi@ymparisto.fi

Merialueilta

Sinilevätilanne merialueilla

Tutkija Heidi Hällfors, Suomen ympäristökeskus SYKE 
puh. 0295 251 114, etunimi.sukunimi@ymparisto.fi

Itämeren tila

Tutkimusprofessori Markku Viitasalo, Suomen ympäristökeskus SYKE 
puh. 040 5034 848, etunimi.sukunimi@ymparisto.fi

Viestintä

Viestintäasiantuntija Hannele Ahponen, Suomen ympäristökeskus SYKE 
puh. 0295 251 997, etunimi.x.sukunimi@ymparisto.fi